On helpompi kirjoittaa kymmenen nidettä filosofiaa, kuin soveltaa yhtä ainoaa periaatetta käytäntöön
Leo Tolstoi

Gernetin tavoitteena on toimia vanhenemiseen liittyvän moniammatillisen tiedon keskeisenä verkkosivustona Suomessa. Societas Gerontologica Fennica ry:n (SGF) ja Suomen Geriatrit ry:n omat verkkosivut löytyvät myös Gernetin alaisuudesta.