Hyvän arvostelukyvyn saavuttaa kokemuksen kautta - ja kokemuksen saa puolestaan huonon arvostelukyvyn takia
Tuntematon

Gernetin tavoitteena on toimia vanhenemiseen liittyvän moniammatillisen tiedon keskeisenä verkkosivustona Suomessa. Societas Gerontologica Fennica ry:n (SGF) ja Suomen Geriatrit ry:n omat verkkosivut löytyvät myös Gernetin alaisuudesta.