Tottumus on julma tyranni
Publilius Syrus

Gernetin tavoitteena on toimia vanhenemiseen liittyvän moniammatillisen tiedon keskeisenä verkkosivustona Suomessa. Societas Gerontologica Fennica ry:n (SGF) ja Suomen Geritrit ry:n omat verkkosivut löytyvät myös Gernetin alaisuudesta.