Älykkäät ovat levottomia, hyveelliset tyyniä. Älykkäät nauttivat elämästä, hyveelliset pyrkivät pitkään ikään
Kungfutse

Gernetin tavoitteena on toimia vanhenemiseen liittyvän moniammatillisen tiedon keskeisenä verkkosivustona Suomessa. Societas Gerontologica Fennica ry:n (SGF) ja Suomen Geriatrit ry:n omat verkkosivut löytyvät myös Gernetin alaisuudesta.