On suurta typeryyttä ajatella, että sama hoito sopisi kaikille, sillä lääketiedettä ei harjoiteta ihmisille yleensä, vaan kullekin yksilölle erityisesti
Henri de Mondeville

Gernetin tavoitteena on toimia vanhenemiseen liittyvän moniammatillisen tiedon keskeisenä verkkosivustona Suomessa. Societas Gerontologica Fennica ry:n (SGF) ja Suomen Geriatrit ry:n omat verkkosivut löytyvät myös Gernetin alaisuudesta.