Kirjoitukset

Löytyi 52 kirjoitusta aiheesta Geriatrista tietoa.

Vanhuksen sekvauustila ja sen hoito

LKT Kaisu PitkäläSekavuustilan tunnistaminenVanhuksen sekavuus eli delirium on elimellinen aivo-oireyhtymä, joka liittyy usein vaikeisiin somaattisiin sairauksiin. Sekavuus on iäkkään potilaan eräs tavallisimpia sairaalaanjoutumisen syitä, jonka ...

Resident Assessment Instrument, RAI - laitoshoidon sisältö, laatu ja kustannukset samassa paketissa - sekä av0- että laitoshoidon vanhuspalveluihin

Laitoshoidon sisältö, laatu ja kustannukset samassa paketissa- sekä avo-, että laitoshoidon vanhuspalveluihinHarriet Finne-Soveri, LL, tutkija, geriatrian erikoislääkäriTausta SuomessaLaitoshoidon sisältö on ollut toistuvasti esillä päivälehdissä. ...

Ikääntyneiden suun terveys ja ravinto

Luentolyhennelmä ravitsemuspäivillä 17.10.2000Aira Lahtinenkliinisen hammashoidon erikoishammaslääkäriIkääntyneellä on yhä useammin omat hampaat tai ainakin osa niistä suussaan. Lisäksi hänellä voi olla hammasproteesit joko toisessa tai molemmissa ...

Ummetuksen ehkäisy ja hoito

Helsingin kaupunkiTerveysvirastoSosiaalivirastoPitkäaikaishoidon toimenpideohjelmaJaakko Valvanne ja työryhmäUMMETUKSEN EHKÄISY- JA HOITOTIIVISTELMÄUmmetuksena pidetään sekä suolen normaalia harvempaa toimintaa että ulostamisvaikeutta. Ummetus ei liity ...

Ravitsemustilan arviointi MNA

MNA (Mini nutritional assessment) on ravitsemustilan arviointiin tarkoitettu kysymyssarja, jota voidaan käyttää ikääntyneiden (yli 65 vuotta) henkilöiden virhe- ja aliravitsemusriskin arvioinnissa.Tutkimukset ovat osoittaneet, että kotona asuvilla ...