Kirjoitukset

Löytyi 27 kirjoitusta aiheesta Opinnäytetyöt.

Nimi Kirjoittanut
Väitös 11.9.15: Alzheimer-lääkityksen tehoa voidaan arvioida toiminnallisen magneettikuvantamisen avulla. Itä-Suomen yliopisto
Väitös 18.12.15: Hippokampuksen muutokset ovat yleisiä ikääntyneillä. Itä-Suomen yliopisto
Väitös 11.12.15: Aivoja rappeuttavien sairauksien diagnostiikkaan tarvitaan uusia merkkiaineita. Itä-Suomen yliopisto
Väitös: 21.11.14 Iäkkäiden kotihoito painottuu rutiineihin - toiveena mielekkäämpi arki
Väitös 30.11.2015: Exercise in Older Women: Effects on Falls, Function, Fear of Falling and Finances, Tampereen yliopisto
Väitös 7.4.2017: Lihavuus vanhoista vanhimmilla: Kehon painoindeksin ja vyötärönympäryksen yhteys toimintakykyyn ja kuolleisuuteen, Tampereen yliopisto
Väitös 26.5.2017: CERAD neuropsychological battery and structural magnetic resonance imaging in the detection of mild cognitive impairment and prodromal Alzheimer's disease, Itä-Suomen ylipisto
Väitös: 7.11.2014 Iäkkäiden kroonisen kivun hoidosta, Itä-Suomen yliopisto
Väitös 13.12.2014: Keski-iän liikunnan yhteys terveyteen liittyvään elämänlaatuun, hauraus-raihnaus -oireyhtymään, telomeerien pituuteen sekä kuolleisuuteen vanhalla iällä, Oulun yliopisto
Palvelutaloon muuttaneiden ikääntyneiden fyysinen toimintakyky, sen muutos ja toimintakykyyn yhteydessä olevat tekijät ensimmäisen asumisvuoden aikana
Väitös 11.9.2015: Alzheimer-lääkityksen tehoa voidaan arvioida toiminnallisen magneettikuvantamisen avulla, Itä-Suomen yliopisto
Väitös 16.10.2015: Patterns of care in the last two years of life. Care transitions and places of death of old people, Tampereen yliopisto
Väitös 8.5.2015: Geriatrinen arviointi ja yksilöllisesti räätälöity hoito ja kuntoutus parantavat iäkkään fyysistä toimintakykyä, Itä-Suomen yliopisto
Väitös: 13.3.2015 Lähiympäristö tarjoaa haasteita ja mahdollisuuksia iäkkään ihmisen liikunnalle
Väitös 19.12.14: Oral and nutritional problems among residents in assisted living facilities, Helsingin yliopisto
Väitös 12.12.2015: Intervening nutrition among community-dwelling individuals with Alzheimer's disease and their spouses. Helsingin yliopisto
Väitös 12.12.2014: Iäkkäiden kaatumisten aiheuttamat vammat ja kuolemat Suomessa vuosina 1970-2012, Tampereen yliopisto
Vaitös 5.4.2016: Nutrition of older people and the effect of nutritional interventions on nutrient intake, diet quality and quality of life, Helsingin yliopisto
Väitös:21.11.2014 Keliakia ikääntyvässä väestössä, Tampereen yliopisto
Väitös 26.9.15:Sotiemme veteraanien terveys ja toimintakyky. Veteraaniprojekti 1992 ja 2004. Oulun yliopisto