Kirjoitukset

Löytyi 8 kirjoitusta aiheesta Tietoa yhdistyksestä.

SGF:n taustaja, vaiheita ja saavutuksia

Taustoja, vaiheita ja saavutuksiaLEIF SOURANDER JA KAISU PITKÄLÄSuomessa terveydenhuoltoa ja sosiaalihuoltoa on 1900-luvulla jatkuvasti kehitetty. Vanhusten ongelmat jäivät pitkään vaille huomiota. Vanhusten määrän lisääntyminen ja eliniän pidentyminen, ...

Matka- ja apurahaohjesääntö

MATKA- APURAHAOHJESÄÄNTÖ1 §Societas Gerontologica Fennican (SGF) apurahat on tarkoitettu SGF jäsenille. Apurahojen tarkoituksena on tukea taloudellisestiGerontologiaan ja geriatriaan kohdistuvaa tutkimustyötä ja suomalaisten tekemien tutkimusten tulosten ...