Kirjoitukset

Löytyi 7 kirjoitusta vuoden 1997 joulukuulta.

Onko geriatria näyttöön perustuvaa?

Evidence based medicine (näyttöön perustuva lääketiede)- toimintatapa yleistyy kovaa vauhtia. Sen keskeinen idea on yhdistää paras tutkimustieto käytännön potilastyöhön ja kliiniseen kokemukseen. Toteutuuko tämä geriatriassa? Asiaa pohditaan ...

"Uusia" konsteja aivohalvauksen ehkäisyyn

Aivohalvaus (aivoinfarkti) on tärkeä iäkkäiden sairaus, joka usein johtaa selvään toimintakyvyn heikentymiseen ja laitoshoitoon. Koska kuntoutusmahdollisuudet saattavat olla rajalliset, on oleellista pyrkiä taudin ennaltaehkäisyyn. Kohonneen verenpaineen ...

Uutta Gernet-geriatrian kotisivulle

Gernet-sivumme täyttää näinä viikkoina vuoden. Tähän asti olemme vasta ehtineet saada raamit kuntoon mutta tarkoitus on jatkossa tehdä GERNETISTÄ mahdollisimman hyvin geriatriasta kiinnostuneita palveleva ja anniltaan uudistuva sivu. Tässä toivomme myös ...

Kumpi ompi parempi - bisfosfanaatti vaiko kalsitoniini?

Tähän kysymykseen etsittiin vastausta vertailemalla kalsitoniinilla ja etidronaatilla tehtyjä kliinisiä tutkimuksia. Suoranaista vertailevaa tutkimusta kun ei ole koskaan tehty? Metanalyysin perusteella etidronaatti näytti lisäävän enemmän luuntiheyttä ...

A.F.A.R. kannattaa pistää muistiin

American Federation for Aging Research (A.F.A.R) järjesti ensimmäisen kongressin " Biomedical Aspects of Aging" Venetsiassa 10-13.12. 1997. Lyhyissä koko gerontologiaa käsittelevissä lyhyissä esitelmissä yritettioin kartoittaa tutkimuksen kärjen paikka. ...

Munuaiset ja lääkkeet vanhuusiässä

Iän myötä munuaisten toiminta asteittain heikkenee. Muuten terveellä vanhuksella tähän ei yleensä liity ongelmia, mutta hyvinkin silloin jos vanhuksella on sydän- ja verisuonisairaus. Tuore katsaus tästä aiheesta on Coronary Artery Disease- lehden ...