Kirjoitukset

Löytyi 23 kirjoitusta vuodelta 1997.

Onko geriatria näyttöön perustuvaa?

Evidence based medicine (näyttöön perustuva lääketiede)- toimintatapa yleistyy kovaa vauhtia. Sen keskeinen idea on yhdistää paras tutkimustieto käytännön potilastyöhön ja kliiniseen kokemukseen. Toteutuuko tämä geriatriassa? Asiaa pohditaan ...

Vaarantaako sairaalasänky vanhuksen hengen?

Sairalaalasängyn ylösnostettavia laitoja pidetään yleensä - ja loogisesti - potilasturvallisuutta lisäävänä tekijänä. Minnesotalaiset tutkijat suhtautuivat kuitenkin tähän ajatukseen kriittisesti ja analysoivat 74 sängynlaitoihin liittynyttä ...

Onko pneumokokkirokotuksesta hyötyä iäkkäillä?

Aiemmin on tällä palstalla käsitelty keuhkokuumeen vaarallisuutta vanhuksilla. Tärkein keuhkokuumeen aiheuttajabakteeri on pneumokokki, jota vastaan on jo vuosia ollut käytettävissä rokote. Suomalaiset tutkijat ovat selvittäneet kontrolloidussa ...

Vanhusten kolesteroli - onko syytä murehtia?

Historia on osoittanut, että keskustelu kolesteroli ympärillä leimahtaa lähes säännöllisin välein. Nyt näyttää olevan vuorossa kiistely iäkkäiden ihmisten kolesterolitason merkityksestä. Jo muutaman vuosikymmenen ajan on ollut tiedossa yhteys veren ...

Adelaiden gerontoloigian kongressi

Gerontologian kansainvälisen järjestön (International Association of Gerontology) 16. maailmankongressi pidettiin Australiassa 19. - 23.8.1997. Kongressi järjestettiin ensi kertaa päiväntasaajan eteläpuolella ja sen pääteemaksi oli valittu hyvin yleinen ...

Kalorit ja ikääntyminen

Jo 30-luvulta lähtien on huomattu laboratoriorottien eliniän pidentyvän, kun niiden ravintomäärää pienennetään 30-60 %. Päteekö sama myös ihmisiin? Tätä asiaa on pohdittu New England Journal of Medicinen katsausartikkelissa (October 2, 1997). ...

... vai henkilökunta??

Evidence-Based Medicine lehden heinä-elokuun numerossa arvioitiin aiemmin tänä vuonna J Infect Dis lehdessä julkaistua tutkimusta sairaalahenkilökunnan influenssarokotusten vaikutuksesta vanhuspotilaiden influessasairastuvuuteen ja myös kuolleisuuteen. ...

Vanheneminen tänään ja huomenna

Tiedoksi: Lancet-lehden 18.10.1997 numerossa on mielenkiintoinen kirjoitussarja geriatriasta ja sen mahdollisuuksista: "Ageing today and tomorrow". Sarja pyrkii osaltaan poistamaan negatiivisia käsityksiä vanhusten hoidosta ja geriatriasta ja tuo ...

Estrogeenihoito vaihdevuosien jälkeen

Hormonikorvaushoitoon (estrogeeni tai estrogeeni+progesteroni) on liitetty useita ikääntyvän naisen terveyttä edistäviä vaikutuksia. Paitsi vaihdevuosiin liittyviä kiusallisia oireita, kuten limakalvojen kuivumista, hoito näyttää vähentävän ...

Geriatriaa Britanniassa - geriatriyhdistys 50 vuotta

Brittiläisiä lääketieteellisiä lehtiä näinä viikkoina lukiessa huomaa, että geriatria on muodissa. Lancetin lisäksi, myös British Medical Journalissa (25. lokakuuta) on erikoisnumero geriatriasta: alkuperäistutkimuksia, katsauksia ja esseitä. Mm. näillä ...

Lisää geriatrian teemanumeroita

Näinä viikkoina geriatrian teemanumeroitta ilmestyy maailmanlaajuisesti yhteensä 97 lääketieteellisessä lehdessä. Referoitavaa siis riittäisi. Artikkelien tiedot löytyvät keskitetysti JAMAn (Journal of the American Medical Association) kotisivulta ...

Milloin vanhuksen keuhkokuume on vaarallinen?

Keuhkokuume on vakava sairaus iäkkäillä ihmisillä. Minnesotassa tutkittiin mitkä seikat ennustavat kuolemanvaaraa iäkkäässä väestöotannassa, mukana oli siis sekä kotona että laitoksissa asuvia vanhuksia. Syöpä tai neurologinen sairaus perussairautena ...

Uusia tutkimustuloksia ravinnosta ja vanhenemista

American Journal of Clinical Nutrition osallistuu lokakuun 1997 numerossaan 4 geriatrian teemaan otsikolla Aging and Nutrition. Alkuperäistutkimusten aiheista mainittakoon ravitsemuksen ja kognitiivisen funktion yhteydet, venäläisten vanhusten ...

Uutta Gernet-geriatrian kotisivulle

Gernet-sivumme täyttää näinä viikkoina vuoden. Tähän asti olemme vasta ehtineet saada raamit kuntoon mutta tarkoitus on jatkossa tehdä GERNETISTÄ mahdollisimman hyvin geriatriasta kiinnostuneita palveleva ja anniltaan uudistuva sivu. Tässä toivomme myös ...

"Uusia" konsteja aivohalvauksen ehkäisyyn

Aivohalvaus (aivoinfarkti) on tärkeä iäkkäiden sairaus, joka usein johtaa selvään toimintakyvyn heikentymiseen ja laitoshoitoon. Koska kuntoutusmahdollisuudet saattavat olla rajalliset, on oleellista pyrkiä taudin ennaltaehkäisyyn. Kohonneen verenpaineen ...

Kumpi ompi parempi - bisfosfanaatti vaiko kalsitoniini?

Tähän kysymykseen etsittiin vastausta vertailemalla kalsitoniinilla ja etidronaatilla tehtyjä kliinisiä tutkimuksia. Suoranaista vertailevaa tutkimusta kun ei ole koskaan tehty? Metanalyysin perusteella etidronaatti näytti lisäävän enemmän luuntiheyttä ...