Kirjoitukset

Löytyi 7 kirjoitusta vuoden 1998 marraskuulta.

Kolesterolilääkkeiden käyttö iäkkäillä

Tämä amerikkalainen tutkimusaineisto koostuu n. 5000 yli 65 vuotiaasta henkilöstä, jotka oli tutkittu 1989 ja 1996. Seerumin lipidejä ja kolesterolia alentavien lääkkeiden käyttöä seurattiin. Selvisi, että vuosina 89 ja 90 miehistä 4,5 %:lla ja naisista ...

Ortostaattisen hypotension ennustemerkitys

Äskettäin keskustelupalstalla kommentoitiin ortostaattisen hypotension - ts. verenpaineen liioiteltua laskua pystyynnoustessa - diagnosointia. Honolulun sydätutkimuksen aineistosta on nyt julkaistu 4 vuoden seurantatuloksia 71-93 vuotiasta miehistä, ...

Pienten vatsa-aortan pullistumien seuranta turvallista

Vatsa-aortan pullistumien eli aneurysmien todennäköisyys lisääntyy iän myötä ja niiden repeäminen on hengenvaarallista. Missä vaiheessa usein sattumoisin todettu aneurysma pitäisi leikata? Englannissa seurattiin pienten, läpimitaltaan 4 - 5,5 cm olevien ...

Lihavuus lisääntyy - vanhuusiässäkin

Lihavien keski-ikäisten määrä lisääntyy ja se lisää myös lihavien vanhuusikäisten määrää. Taustamekanismina on usein liikunnan vähäisyys. Ylipaino liittyy moniin degeneratiivisiin sairauksiin - diabetekseen, sydän- ja verisuonisairauksiin sekä ...

Onko vanheneminen ennalta määrätty?

Englantilaisen Barkerin hypoteesin mukaan sikiökautiset tapahtumat ja pieni syntymäpaino ennustaa sydän- ja verisuonitautien sekä muiden degeneratiivisten sairauksien kehittymistä myöhemmällä iällä. Mutta ennustaako sikiökausi myös vanhenemisilmiöitä? ...

Unettomuus ei ole hengenvaarallista

Unihäiriöt ovat iäkkäillä tavallisia ja liittyvät monenlaisiin vaivoihin. Mutta uhkaako unettomuus myös henkeä? Unihäiriöt kartoitettiin 778:lla sattumanvaraisesti valitulla yli 65 vuotiaalla ja heidän kohtaloaan seurattiin 6 vuoden ajan. Lähtövaiheessa ...

Olkapäävaivojen hoito - kortisonipiikeistä hyötyä

Olkapään seudun vaivat ovat tavallisia myös iäkkäillä. Diagnoosiin päästään useimmiten varsin yksinkertaisilla testeillä ja hoidoksi tarvitaan kirurgiaa vain harvoin. JAGSn syyskuun numerossa oli olkapäävaivoja koskeva katsaus nyt viimeisimmässä BMJ:ssa ...