Kirjoitukset

Löytyi 7 kirjoitusta vuoden 1998 kesäkuulta.

Näyttöä kaivataan geriatriassakin

Viime viikon eurooppalaisen geriatrikongressin teema oli "Evidence based medicine in the elderly" eli näyttöön perustuva geriatria. Vaikka evidence-based-idean liiallista korostumista aiheellisesti myös arvosteltiin (mm. prof. Grimley Evans Oxfordista), ...

Kroonisen kivun hoitolinjat iäkkäillä potilailla

Äskettäin tällä palstalla käsiteltiin vanhusten syöpäkipujen hoitoa amerikkalaisen tutkimuksen valossa ja todettiin hoidossa selviä puutteita. Krooninen kipu on iäkkäillä tavallinen oire, amerikkalaisen selvityksen mukaan 18 % käyttää säännöllisesti ...

Altistaako tupakointi Alzheimerin taudillekin?

Viime vuosina on todettu varsin selvä yhteys APOE 4 alleelin ja Alzheimerin taudin välillä. Tupakoinnin merkitys on sen sijaan ollut epäselvä. Hollantilaisessa n. 2 vuoden seurantatutkimuksessa (6870 yli 55 v. miestä ja naista) todettiin 146 dementiaa, ...

Geriatrikongressin jälkeen Hyvää Juhannusta

Eurooppalainen geriatrikongressi saatiin keskiviikkona kunnialla päätökseen. Osallistujia oli yli 300 - myös Euroopan ulkopuolelta. Kutsutut sessiot olivat todella korkeatasoisia, ja monen mielestä parasta mitä geriatrian missään kongressissa on ...

Eurooppalainen geriatrikongressi alkoi Helsingissä

Nelipäiväisen geriatrikongressin ensimmäisen päivän ohjelmassa oli väittelyisunto, jossa käsiteltiin evidence-based medicine-hengessä eräitä geriatrian kiistakysymyksiä: myöhäisiän hormonihoidon hyötyjä ja haittoja, kolesterolin alentamista vanhuksilla ...

Älkää unohtako diureettia verenpainelääkkeenä

Viimeisessä JAMAn numerossa Marvin Moser käsittelee diureettien käyttöä verenpainelääkkeenä. Hän muistuttaa, että diureeteista on paitsi pitkä kliininen kokemus, myös näyttöä sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisyssä. Nykyisten pieniannosdiureettien ...