Kirjoitukset

Löytyi 88 kirjoitusta vuodelta 1998.

Henkinen suorituskyky suuren leikkauksen jälkeen

Heti suuren leikkauksen jälkeen eriasteiset neuropsykiatriset oireet sekavuudesta lähtien ovat varsin tavallisia iäkkäillä potilailla. Säilyvätkö oireet pitempäänkin, ja mitkä tekijät niille altistavat - tätä selvitettiin n. 1200:lla yli 60 vuotiaalla ...

Näyttöä kaivataan geriatriassakin

Viime viikon eurooppalaisen geriatrikongressin teema oli "Evidence based medicine in the elderly" eli näyttöön perustuva geriatria. Vaikka evidence-based-idean liiallista korostumista aiheellisesti myös arvosteltiin (mm. prof. Grimley Evans Oxfordista), ...

Kolesterolilääkkeiden käyttö iäkkäillä

Tämä amerikkalainen tutkimusaineisto koostuu n. 5000 yli 65 vuotiaasta henkilöstä, jotka oli tutkittu 1989 ja 1996. Seerumin lipidejä ja kolesterolia alentavien lääkkeiden käyttöä seurattiin. Selvisi, että vuosina 89 ja 90 miehistä 4,5 %:lla ja naisista ...

Masennuksen hoito sydänpotilaalla

Masennusoireet ovat sydäninfarktin jälkeen varsin tavallisia myös iäkkäillä potilailla ja depressioon liittyy myös kuolemanvaaran lisääntyminen. Depressiota voidaan tarvittaessa hoitaa lääkityksellä, mutta näihin mahdollisesti sydänpotilailla liittyvistä ...

Helicobacter pylori ja sydänsairaudet

Infektioista, sekä kliinisistä että subkliinisistä on löydetty selityksiä selittämättömille sydäninfarkteille. Tätä asiaa on tutkittu myös Hp-vasta-aineitten osalta. Yhteensä n 20 epidemiologista tutkimusta on julkaistu, joista ensimmäiset osoittivat ...

Uusi kliininen oire dementian erotusdiagnoosiin

Vaikka anamneesi ja kliininen tutkimus ovat edelleenkin potilaiden tutkimisen kulmakiviä, uusia kliinisiä testejä löytyy nykyään harvemmin. Yksi tällainen on aiemmin tällä palstalla kuvattu "stops walking while talking" kaatumisriskin ennustajana. Nyt ...

La Carita-säätiön apurahat

Vuonna 1997 rekisteröidyn La Carita-säätiön tarkoituksena on vanhusten ja ikääntyvien hyvinvoinnin edistäminen Suomessa. La-Carita-säätiö jakaa gerontologiseen tutkimukseen apuraha 60.000 mkvuonna 1998. Vapaamuotoiset hakemukset, joihin tulee sisältyä ...

Apurahaa Vanhustyön keskusliitosta

Vanhustön keskusliitto jakaa n, 60 000 markkaa apurahoja Taimi Turtiaisen rahastosta vuonna 1998.<br> Apurahaa voi hakea käytettäväksi: <ul> <li> vanhusten kuntoutukseen <li> vanhustyöntekijöiden koulutukseen tai <li> ikääntymistä koskevaan tutkimukseen. ...

Uusia tutkimustuloksia

Kahdesshttp://www.nejm.org/ numerossa (February 19 ja February 26, 1998) on useita geriatriaa sivuavia tutkimusraportteja. Osteoporoosi: estrogeenihoidolla on jo vakiintunut asema naisten osteoporoosin ehkäisyssä vaihdevuosien jälkeen. Sivuvaikutukset ...

Tarkkaavaisuutta antikoagulanttien käytössä

Antikoagulanttihoidosta (varfariini, Marevan) on rutiinihoito mm. laskimoveritulppien jälkeen ja aivohalvauksien ehkäisyssä eteisvärinäpotilailla. Vanhastaan tiedetään, että useat ruoka-aineet ja lääkkeet voivat voimistaa varfariinin vaikutuksia. ...

Kilpirauhasen liikatoiminnan pitkäaikaisvaikutukset

Kilpirauhasen liikatoiminta ja vajaatoiminta ovat tavallisia sairauksia iäkkäilläkin. Ne vaikuttavat eri mekanismein myös muihin elimiin - erityisesti sydämeen ja verenkiertoon. Liikatoiminnan tavallinen hoitomuoto on radioaktiivinen jodi, jota jo ...

Päiväkävely kaikin puolin hyödyllistä

Liikunnalla on tietenkin monenlaisia hyödyllisiä vaikutuksia, usein kuitenkin ajatellaan näiden hyötyjen ilmaantuvan vasta hölkkäämisen tms. vaativamman liikunnan jälkeen. Sen, että jo tavallisella päiväkävelylläkin voidaan päästä hyviin tuloksiin ...

Helikobakteerin merkitys iäkkäillä

Mahalaukun helikobakteeritulehdus aiheuttaa kroonista gastriittia ja pohjukkaissuolenhaavaa ja onpa sillä hyvinkin yhteyttä myös mahasyövän kehittymiseen. Kaksi viimemainittua ovat Suomessa viime vuosikymmeninä vähentyneet. Tähän sopii Age ...

Katsaus osteoporoosin hoidosta

NEJM:ssa oli laaja katsaus postmenopausaalisen osteoporoosin nykyhoidosta. Johtopäätökset olivat seuraavat: <ul> <li> naiset, joilla on suuri murtumariski (aiempi murtuma, matala luuntiheys erityisesti jos muita riskitekijöitä) pitää hoitaa <li> ...

Sydämen vajaatoimintaa hoidettava tehokkaasti

ACE-estäjät on useissa suurissa tutkimuksissa osoitettu hyviksi sydämen vajaatoimintapotilaiden ennusteen parantajiksi. Vaikka tämä tieto on hyvin siirtynyt käytännön potilaiden hoitoon, jo aiemmin on kiinnitetty huomiota siihen, että käytetyt ...