Kirjoitukset

Löytyi 125 kirjoitusta vuodelta 1999.

Vuoden 1999 merkittäviä lääketieteen tuloksia

Vuoden loppuun kuuluu erilaisten listojen teko, tässä amerikkalaisen Health Magazinen näkemys 10 merkittävimmästä lääketieteen saavutuksesta vuonna 1999 - osa kiinnostanee iäkkäitäkin:1. Sitostanolimargariinit Benecol ja Take Control (Suomessa jo vanha ...

C-vitamiinia murtuman jälkeen?

Murtuman jälkeen kehittyy aika ajoin lihasten surkastumista (reflex sympathetic dystrophy) joka hankaloittaa ja pitkittää toipumista. Happiradikaaleilla saattaa olla osuutta tilan kehittymiseen ja niinpä antioksidanteista voi olla hyötyä. Tutkimuksessa ...

Ajankohtaista geriatriaa- katsaus ja Hyvää Joulua

Vuoden päätteeksi on Annals of Internal Medicine-lehti kerännyt merkittäviä tuoreita tutkimustuloksia geriatrian alalta: dementian diagnoosista ja hoidosta, osteoporoosista, valtimotautiriskistä, depressiolääkkeistä, virtsainkontinenssista ja kivun ...

Kolesterolilääke parantaa luuntiheyttä

Statiinit ovat lääkkeitä, joita käytetään lisääntyvästi kolesterolin alentamiseen ja valtimotautien ehkäisyyn myös iäkkäillä. Statiineilla on mahdollisesti hyvinkin edullinen "sivuvaikutus": luuntiheyden parantuminen. Ainakin hiirillä statiini, ...

Katsaus huimauksesta

Huimausta on tällä palstalla käsitelty ennenkin, mutta koska vaiva on iäkkäillä yleinen, käsitellään taas kerran. Kyseessä on systemoitu katsaus huimauksen ("dizziness") syistä, tarvittavista tutkimuksista ja ennusteesta, sekä nuorilla että ...

Väheneekö melatoniini ikääntyessä?

Melatoniinia on viime vuosina, etenkin USA:ssa, tarmokkaasti markkinoitu nukahtamislääkkeenä, On myös arveltu, että melatoniinieritys ja sen vuorokausivaihtelu heikkenisi ikääntyessä. Tämän mukaan moni tervekin vanhus saattaisi hyötyä melatoniinista ja ...

Uusia mahaa varjelevia tulehduskipulääkkeitä

Prostaglandiinit osallistuvat useisiin elimistön toimintoihin, ne ovat mm. tulehduksen ja sen aiheuttaman kivun välittäjäaineita. Ns. tulehduskipulääkkeet (asetosalisyylihappo, naprokseeni, ibuprofeeni) vähentävät kipua ja tulehdusta estämällä ...

Temporaaliarteriitin diagnoosi

Temporaaliarteriitti (ohimovaltimon tulehdus) ei ole järin harvinainen vanhuksen päänsäryn syy. Hoito steroidilla tehoaa yleensä hyvin ja suurin ongelma usein onkin diagnoosin teko. Koska temporaaliarteriitti voi potentiaalisesti uhata näkökykyä, pitäisi ...

ApoE4 ja lonkkamurtumariski

Veren valkuaisaineen apolipoproteiini E;n perinnöllinen 4 muoto (APOE 4) on aiemmin liitetty mm. kolesterolin imeytymiseen ja dementiariskiin. Mutta liittyisikö APOE 4 myös lonkkamurtumiin? Näin väittää amerikkalainen tutkimus, jossa APOE 4 alleelin ...

Tulipalon riskitekijät iäkkäillä

Vastikään sattuneessa tuhoisassa palvelukodin tulipalossa alkusyy oli mahdollisesti tupakointi ja edesauttavana tekijänä palo-ovien sitominen kiinni. Mutta mitkä syyt tavallisesti liittyvät vanhusten tulipalokuolemiin ja eroavatko syyt nuoremmista? ...

Pitkän ja terveen elämän salaisuus paljastunut

JAMA-lehden joulukuun 1. numero on omistettu sydän- ja verisuonitaudeille. Siinä on mm. perusteellinen katsaus kolesterolista, sen historiasta ja merkityksestä riskitekijänä. Yksi artikkeleista esittelee 16-22 vuoden seurantatulokset kahdesta suuresta ...

Makuladegeneraatio ja Alzheimerin tauti

Iäkkäiden yleisin sokeuden syy on ns. seniili makuladegeneraatio, eli silmän tarkan näkemisen kohdan rappeutuminen. Tähän näyttäisi liittyvän samantyyppisiä muutoksia kuin Alzheimerin tautiin, ja hollantilaisessa seurantatutkimuksessa yli 75-vuotiailla ...

Torjuuko kasvisravinto ikääntymisen vaikutuksia?

Useat tutkimukset kasvissyöjistä eli vegetaristeista ovat osoittaneet, että heillä on muuta väestöä vähemmän keskeisiä ikääntymiseen liittyviä sairauksia kuten syöpää, sydän- ja verisuonisairauksia. Vaikka vegetaristit yleensä elävät terveellisemmin myös ...

Ginseng ei estä ikääntymistä

Erilaisten luontaistuotteiden käyttö terveyden edistämiseen ja jopa sairauksien hoitoon on varsin yleistä myös iäkkäiden keskuudessa. Mutta onko niistä todellista hyötyä vai vain pelkkää rahanmenoa?Yksi suosituimmista luontaistuotteista ovat erilaiset ...

Harmaakaihin ehkäisy

Harmaakaihi eli katarakta eli silmän linssin samentuminen on tärkeä iäkkäiden heikkonäköisyyden syy. Se on nykyään varsin hyvin hoidettavissa, mutta parasta olisi tietysti ennaltaehkäisy. Linssin samentumisessa on keskeistä sen proteiinien hapettuminen ...

Näyttö osteoporoottisten murtumien ehkäisystä

Meunier kävi läpi 35 randomoitua tutkimusta, joissa oli tavoitteena osteoporoottisten murtumien ehkäisy ja arvioi niiden näyttötason. Kun korkeimpaan A-luokkaan kelpuutettiin näyttö, joiden taustalla oli useita randomoituja tutkimuksia, joiden tulokset ...

Talidomidi syöpälääkkeenä

Talidomidilla on etenkin Euroopassa raskas maine. Odottavilla äideillä pahoinvointilääkkeenä käytettynä talidomidi aiheutti pahoja sikiövaurioita 60-luvulla, ja se on edelleenkin prototyyppi lääkkeiden sivuvaikutuksista pahimmillaan.Talidomidi saattaa ...

Estääkö parasetamolikin valtimotauteja?

Asetosalisyylihapon eli aspiriinin eli ASAn suotuisat vaikutukset valtimotautipotilailla tiedetään. ASAn ohella särkylääkkeenä käytetään paljon parasetamolia (ParaTabs, Panadol), jolta käytännössä puuttuvat ASAn kaltaiset vatsasivuvaikutukset. ...