Kirjoitukset

Löytyi 11 kirjoitusta vuoden 1999 tammikuulta.

Murtumien ehkäisy alendronaatilla

Kaatumista kannattaa ehkäistä, mutta jos sittenkin kaatuu, luiden pitäisi kestää. FIT-tutkimuksessa (Fracture Intervention Trial) seurattiin yli 8000 naista (54-81 v), joiden luuntiheys oli alentunut, mutta joilla ei ollut esiintynyt murtumia. Naisia ...

Kaatumisen ehkäisyohjelmasta hyötyä

Uusimmassa Lancetissa on useita mielenkiintoisia tutkimustuloksia. Yksi on PROFET-tutkimus, jossa tutkittiin kaatumisen takia tapaturma-asemalle joutuneita yli 65 vuotiaita. 397 potilasta satunnaistettiin kahteen ryhmään, joko saamaan tavanomaista hoitoa ...

Lonkan nivelrikon arviointi

Lonkan nivelrikon eli lonkka-artroosin esiintyvyys röntgenkuvassa on n. 3 % yli 55-vuotiailla, 85-vuotiailla jo 10 %. Radiologisten muutosten ja potilaan oireiden yhteydet ovat kuitenkin monimutkaisia. Lievää artroosia hoidetaan yleensä oireenmukaisesti ...

Cochrane-analyysi kaatumisen ehkäisystä

Meta-analyysiin oli sisällytetty 18 interventiokoetta jua yksi aikaisemmin suunniteltu meta-analyysi. Harjoitteluohjelmilla ei kyetty osoittamaan kaatuilua ehkäisevää vaikutusta. Vaikutusta voitiin nähdä, jos preventio-ohjelma suunnioteltiin ...

Eikö ravintokuitu ehkäisekään paksunsuolen syöpää

Ravinnon runsaasta kuitupitoisuudesta on nähty olevan useita hyötyjä - sen on arveltu ehkäisevän myös paksunsuolen syövän kehittymistä. Tätä ei kuitenkaan tue suuresta amerikkalaisesta seurantatutkimuksesta julkaistut tulokset. Tutkimuksessa seurattiin ...

Sämpylästä haava ruokatorveen

Koska tuoreet - mutta joskus kovakuoriset - sämpylät maistuvat iäkkäämmillekin voinee tämänkin mahdollisen rintakivun syyn pitää mielessä. 38-vuotias nainen sai kovan rintakivun ja nielmisvaikeuksia sämpylää syödessään. Tutkimuksissa ruokatorven ...

Huimaus ongelmana

JAMAssa pohditaan myös - usein ongelmallisen - huimauksen syitä potilastapauksen valossa. Potilaitten kuvaus ja tuntemukset huimauksestaan ovat usein harmillisen epämääräisiä ja perimmäisen syyn selvittelyä helpottamaan tutkijat jakavat "huimauksen" ...

Onko depressiokin tulehdustauti?

Tulehdusaktiivisuutta heijastavan interleukiini-6:n pitoisuus tutkittiin 1686:lla yli 70-vuotiaalla. Pitoisuuden ja depression välillä todettiin merkitsevä yhteys. Tutkimus ei pysty osoittamaan syy- ja seuraussuhteita, mutta avaa mielenkiintoisia ...

Huonontaako koettu sotavankeus vanhuusikää?

Henkisesti rasittavien elämänkokemusten on usein ajateltu huonontavan terveyttä ja lyhentävän elinikää. Australialaiset tutkijat selvittivät toisen maailmansodan aikana japanilaisten sotavankeina olleiden maamiestensä vaiheita. Vankeusaika oli ollut ...

Huimauksesta vielä

Huimaus on tavallinen ja iän myötä yleistyvä oire. Englantilaisen tutkimuksen lähtökohtana oli tuntuma, että huimausta valittavat potilaat usein ensimmäiseksi ohjattiin korvalääkärin tutkimuksiin. 50 peräkkäisellä yli 60 vuotiaalla avohoidon ...