Kirjoitukset

Löytyi 14 kirjoitusta vuoden 1999 lokakuulta.

Keuhkokuume laitospotilailla

Keuhkokuume ja muut alempien hengitysteiden infektiot ovat laitospotilailla varsin tavallisia ja vakavia tauteja, joiden kuolleisuus vaihtelee eri tutkimuksissa alle kymmenestä jopa 40 prosenttiin.Kanadalaisessa tutkimuksessa selvitettiin keuhkokuumeen ...

Alumiini ja dementia - jälleen kerran

Vuonna 1994 ruotsalaiset lääkärit raportoivat Lancetissa (1994;344:1154) potilaasta, joka oli työssään altistunut alumiinille ja sairastui myöhemmin dementiaan. Alumiini syyllisyyttä näytti tukevan silloin mitattu korkea selkäydinnesteen ...

Sydämen tahdistinhoito iäkkäillä

Valtaosa tahdistimista asennetaan yli 65-vuotiaille, yleisimpänä syynä sydäntä normaalisti tahdistavan sinussolmukkeen häiriöt. Kaikki häiriötilat eivät tarvitse tahdistinta, josta parhaiten hyötyvät ne, joilla on oireita tai suuri riski sydänperäisille ...

Sängyn laidat - tarpeettomia, haitallisia ja alistavia?

Vakiintuneet hoitokäytännöt eivät aina välttämättä ole parhaita ja voivat olla jopa haitallisia. Jo pari vuotta sitten tällä palstalla esiteltiin tutkimus, jossa analysoitiin laitossänkyjen laitoihin liittyviä kuolemia. Nyt Uudessa-Seelannissa tehdyssä ...

Miten ehkäistä aivohalvausta

Evidence-Based Medicine-lehdessä on arvioitu viime keväänä JAMAssa ilmestynyttä katsausta aivohalvauksen ehkäisykeinoista. Katsauksen mukaan seuraavista toimenpiteistä on hyötyä:1) Verenpaineen alentaminen, 2) asetosalisyylihapon käyttö sydäninfarktin ...

Vuodelepo haitallista hoitoa?

Vuodelepoa on käytetty "hoitona" monenlaisissa sairauksissa, sellaisissakin jossa potilas pääsisi liikkumaan. Tätäkään vanhaa käytäntöä ei tule pitää ikuisena totuutena. Katsauksessa, jossa käytiin läpi vuodelevon vaikutukset 39 tutkimuksessa (15 ...

Lewyn kappale-dementian diagnoosi

Lewyn kappale dementia (LKD) on osoittautunut aiemmin luultua yleisemmäksi dementiamuodoksi. Kliiniselle kuvalle tyyppillistä on deliriumin ja Parkinsonin taudin tyyppiset piirteet. Tajunnanhäiriöt ja kaatuilu ovat myös tavallisia. Potilaat ovat usein ...

Statiinit suojaavat aivosoluja

Kolesterolilääke statiinien on tähän mennessä selvästi osoitettu estävän sydäninfarkteja ja ainakin sepelvaltimotautia sairastavilla myös aivohalvauksia (lähes 30 %). Kolesterolia alentavan vaikutuksen lisäksi (tai siitä johtuen?) statiineilla näyttää ...

Niistäminen pahentaa flunssaa?

Tätä tutkimusta ei tehty vanhuksilla, mutta tuloksilla voi olla merkitystä myös iäkkäille. Tutkijoiden mukaan niistäminen saattaa pahentaa flunssaa painamalla nuhaeritettä ja taudinaiheuttajaa nenästä myös sivuonteloihin. Tämän mukaan ...

Dialyysihoito vanhuusiässä

Väestön ikääntyessä ja mm. diabeteksen sairastamisajan pidentyessä joudutaan enenevästi ottamaan kantaa kroonisen munuaisten vajaatoiminnan hoitoon myös vanhuusiässä. Jo tällä hetkellä n. kolmannes krooniseen dialyysihoitoon tulevista potilaista on yli ...

Toimintakykyä voi kohentaa vaikeassakin dementiassa

Mahdollisuuksia uudelleenpalauttaa päivittäisiä toimintoja testattiin hoivakodissa 84:lla Alzheimerin tautia sairastavalla (keskim. MMSE pisteet 6). Aamurutiineja, mm. pukeutumista pyrittiin kohentamaan 5 päivän ajan, kontrollina oli tavallinen hoiva. ...

Hyvää vanhustenpäivää

Tänään vanhustenpäivänä alkaa myös valtakunnallinen vanhusten viikko. Samalla voi onnitella Suomen vanhinta, eilen 112 vuotta täyttänyttä Maija Rothoviusta.