Kirjoitukset

Löytyi 15 kirjoitusta vuoden 1999 marraskuulta.

Pitkän ja terveen elämän salaisuus paljastunut

JAMA-lehden joulukuun 1. numero on omistettu sydän- ja verisuonitaudeille. Siinä on mm. perusteellinen katsaus kolesterolista, sen historiasta ja merkityksestä riskitekijänä. Yksi artikkeleista esittelee 16-22 vuoden seurantatulokset kahdesta suuresta ...

Makuladegeneraatio ja Alzheimerin tauti

Iäkkäiden yleisin sokeuden syy on ns. seniili makuladegeneraatio, eli silmän tarkan näkemisen kohdan rappeutuminen. Tähän näyttäisi liittyvän samantyyppisiä muutoksia kuin Alzheimerin tautiin, ja hollantilaisessa seurantatutkimuksessa yli 75-vuotiailla ...

Torjuuko kasvisravinto ikääntymisen vaikutuksia?

Useat tutkimukset kasvissyöjistä eli vegetaristeista ovat osoittaneet, että heillä on muuta väestöä vähemmän keskeisiä ikääntymiseen liittyviä sairauksia kuten syöpää, sydän- ja verisuonisairauksia. Vaikka vegetaristit yleensä elävät terveellisemmin myös ...

Ginseng ei estä ikääntymistä

Erilaisten luontaistuotteiden käyttö terveyden edistämiseen ja jopa sairauksien hoitoon on varsin yleistä myös iäkkäiden keskuudessa. Mutta onko niistä todellista hyötyä vai vain pelkkää rahanmenoa?Yksi suosituimmista luontaistuotteista ovat erilaiset ...

Harmaakaihin ehkäisy

Harmaakaihi eli katarakta eli silmän linssin samentuminen on tärkeä iäkkäiden heikkonäköisyyden syy. Se on nykyään varsin hyvin hoidettavissa, mutta parasta olisi tietysti ennaltaehkäisy. Linssin samentumisessa on keskeistä sen proteiinien hapettuminen ...

Näyttö osteoporoottisten murtumien ehkäisystä

Meunier kävi läpi 35 randomoitua tutkimusta, joissa oli tavoitteena osteoporoottisten murtumien ehkäisy ja arvioi niiden näyttötason. Kun korkeimpaan A-luokkaan kelpuutettiin näyttö, joiden taustalla oli useita randomoituja tutkimuksia, joiden tulokset ...

Talidomidi syöpälääkkeenä

Talidomidilla on etenkin Euroopassa raskas maine. Odottavilla äideillä pahoinvointilääkkeenä käytettynä talidomidi aiheutti pahoja sikiövaurioita 60-luvulla, ja se on edelleenkin prototyyppi lääkkeiden sivuvaikutuksista pahimmillaan.Talidomidi saattaa ...

Estääkö parasetamolikin valtimotauteja?

Asetosalisyylihapon eli aspiriinin eli ASAn suotuisat vaikutukset valtimotautipotilailla tiedetään. ASAn ohella särkylääkkeenä käytetään paljon parasetamolia (ParaTabs, Panadol), jolta käytännössä puuttuvat ASAn kaltaiset vatsasivuvaikutukset. ...

Ennustaako impotenssi sydänsairautta?

Impotenssi tai erektiohäiriö johtuu usein valtimoiden ahtautumisesta, jonka tärkeinä riskitekijöinä ovat tupakointi, kohonnut verenpaine ja kolesteroli. Ahtaumat jossakin valtimopuuston osassa lisäävät todennäköisyyttä, että ahtaumia on myös valtimoissa, ...

HOPE-tutkimus julkaistu netissä

Kansainvälisessä HOPE-tutkimuksessa vertailtiin ACE-estäjä ramipriilia lumelääkkeeseen 5 vuoden ajan. Osa potilaista sai myös E-vitamiinia. Yli 65 vuotiaita oli mukana 5128. Tulokset olivat selkeät: ACE-estäjähoito vähensi merkitsevästi sydän- ja ...

Mustaviinimarja kohentaa immuniteettia

Mustaviinimarja on perinteinen isoäitien flunssalääke. He ovat jälleen oikeassa. Mustaviinimarjan siemenistä tehdyn öljyuutteen vaikutuksia tutkittiin yli 65 vuotiailla terveillä koehenkilöillä. Lumelääkkeenä käytettyyn soijaöljyyn verrattuna ...

Katsaus E-vitamiinista iäkkäiden aivosairauksissa

Huolimatta hyvistä teoreettisista perusteista, E-vitamiinin hyödyt eri sairauksien hoidossa ovat edelleen pitkälle osoittamatta. Mm. suuren HOPE-tutkimuksen mukaan E-vitamiinista ei ollut mitään hyötyä sydän- ja verisuonitautien ehkäisyssä ...

Potilaiden huolet ennen tekonivelkirurgiaa

Lonkka- ja polvinivelen tekonivelleikkaukset ovat iäkkäiden tavallisinta ortopedista kirurgiaa. Leikkaukset ovat kohtalaisen suuria ja vaakalaudalla on usein liikuntakyky. Tutkimuksessa selvitettiin mitä 267 potilasta pelkäsi ennen leikkausta. Eniten ...

Osteoporoosi ja anoreksia

Osteoporoosi on tulevaisuudessa lisääntyvä ongelma, jonka juuret voivat olla nuoruusiässä. Anoreksian voisi kasvuiässä ajatella lisäävän myöhempää osteoporoosi- ja luunmurtumariskiä, koska ravitsemushäiriö estää luumassan kasvua ja heikentää ...