Kirjoitukset

Löytyi 10 kirjoitusta vuoden 1999 helmikuulta.

Antikoagulanttihoidon kotiseuranta

Antikoagulanttihoito varfariinilla (Marevan) on usein tarpeen mm. eteisvärinäpotilailla (flimmeri) aivohalvauksien ehkäisemiseksi. Varfariinihoito vaatii kuitenkin verinäytekontrolleja hoitotason seuraamiseksi. Diabeteksen hoidon seurannassa kotikokeet ...

Kannattaako suurentuneen eturauhasen lääkehoito?

British Medical Journalin pääkirjoituksessa tarkastellaan mitä etuja on eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun lääkehoidosta. Finasteridihoidosta saadut kokemukset viittaavat siihen, että hoidosta on sekä lyhyen tähtäimen (oireiden vähentyminen) ja ...

Vieläkin kaatumisesta - lääkkeiden vaikutus

J American Geriatrics Societyn (löytyy Gernetin linkkisivulta) tammikuun numerossa oli kaksi systemoitua katsausta lääkehoidon vaikutuksista kaatumisriskiin iäkkäillä. Ensimmäisessä tarkasteltiin psyykenlääkkeiden vaikutuksia. Kaikilla ...

Aivohalvaus ja alkoholinkäyttö iäkkäillä

Kohtuullinen alkoholinkäyttö liittyy - syystä tai toisesta - pienentyneeseen sydäninfarktiriskiin. Miten on aivohalvauksen laita? Amerikkalaisessa tapaus-verrokkitutkimuksessa vertailtiin keskimäärin 70-vuotiaiden aivohalvauspotilaiden (ahtauttava ...

Aikakauskirja Duodecim verkossa

Osoitteessa www.duodecim.fi (löytyy myös Gernetin linkeistä) on Suomalainen Lääkäriseura Duodecimin kotisivu. Sieltä on luettavissa mm. aikakauskirja Duodecim, jonka tammikuun numerossa on miniteema sydänkirurgiasta (voidaanko vanhusten sydäntä hoitaa ...

Pulssipaine ennustaa sydämen vajaatoimintaa iäkkäillä

Bostonilaisessa, keskimäärin 78-vuotiaiden väestötutkimuksissa selvitettiin pulssipaineen (so. systolisen ja diastolisen verenpaineen erotus) ennustemerkitystä. Noin neljän seurantavuoden aikana sydämen vajaatoimintaa kehittyi 55% useammin niille, joiden ...

Pitkällä matkalla kannattaa jaloitella

Alaraajojen laskimotukos on suhteellisen tavallinen ja mahdollisesti vaarallinenkin vaiva. Paikallaan istumisen on vanhastaan arveltu altistavan tukokselle. Ranskalaisessa tutkimuksessa vertailtiin 160 laskimotukoksen saanutta 160 terveeseen. ...

Amalgaamipaikat eivät aiheuta Alzheimerin tautia

Alzheimerin taudin syyksi on epäilty monia tekijöitä. Vuosia sitten alumiiniset mehumaijat saivat lähtöpassit monesta taloudesta, kun alumiinin arveltiin aiheuttavan dementiaa. Myös hammaspaikkojen amalgaamia on syytetty monesta - mm Alzheimerin taudin ...

Kädenpuristus kertoo paljon

Helsingin vanhustutkimuksessa (Valvanne 1992) todettiin käden alentuneen puristusvoiman ennustavan kuolemanvaaraa 75-85-vuotiailla. Nyt Honolulussa on seurattu 25 vuoden ajan, alunperin terveitä 45-68 vuotiaita miehiä, joilta lähtövaiheessa mitattiin mm. ...