Kirjoitukset

Löytyi 14 kirjoitusta vuoden 1999 huhtikuulta.

Kirjoittaminen parantaa?

JAMAssa julkaistiin mielenkiintoinen ja tuloksiltaan aika yllättäväkin tutkimus. Potilaat eivät olleet erityisen iäkkäitä (keskimäärin 40-50 vuotiaita), mutta ehkäpä tuloksia ja menetelmää voisi soveltaa vanhoihinkin. Tutkimukseen osallistui runsas sata ...

Kananmunat ja valtimotaudit

Kananmunien syöntiä on perinteisesti kehotettu välttämään verisuonitautien ehkäisemiseksi. Syynä lähinnä keltuaisen sisältämä kolesteroli ja pelko sen valtimovaikutuksista. Kananmunien syönnin todellisia vaikutuksia riskiin on kuitenkin tutkittu vähän, ...

Apurahoja geriatriseen tutkimukseen

La Carita-säätiön tarkoituksena on vanhusten ja ikääntyvien hyvinvoinnin edistäminen Suomessa. Tähän tarkoitukseen liittyvään tutkimukseen ja käytännön toimenpiteisiin säätiö jakaa apurahana vuonna 1999 60 000 mk. Vapaamuotoiset hakemukset, joihin tulee ...

Kilpirauhastutkimuksen luotettavuus

Seerumin TSH määritys on herkkä ja tarkka tutkimus kilpirauhashäiriön diagnosointiin mm vanhuspotilailla. Mutta onko se liian herkkä sairaalapotilailla? Kanadalaisen selvityksen mukaan vääriä positiivisia tuloksia tulee herkästi, jos tutkitaan potilaita, ...

Uusia Alzheimerlääkkeitä?

Nykyisin käytössä olevat Alzheimerin taudin lääkkeet perustuvat hermopäätteiden asetyylikoliini-välittäjäaineen lisäämiseen. Tärkeämpää olisi päästä puuttumaan hermosolujen toimintaa haittaavien APP-proteiinikertymien syntyyn. APPn tuotantoon taas ...

Testi nielemishäiriön tunnistamiseen.

Nielemishäiriö altistaa mm. aspiraatiosta (mahansisällön joutuminen hengitysteihin) johtuvalle keuhkokuumeelle. Tämä ei ole harvinainen ongelma pitkäaikaissairailla. Japanilaiset esittävät varsin yksinkertaisen vuoteenvierustestin nielemisen ...

Tomaatti ehkäisee eturauhassyöpää?

Eturauhassyöpä on miesten lisääntyvä syöpämuoto. Jo v. 1995 saatiin suuressa amerikkalaisessa seurantatutkimuksessa viitteitä, siitä että tomaattien syönti vähentäisi eturauhassyövän riskiä jopa 45 %. Syynä ilmeisesti tomaattien sisältämä lykopeeni. ...

Punainen Sulka kerää rahaa vanhustyöhön

Pohjolan Punainen Sulka-kampanja kiihtyy 17.4., jolloin sulat tulevat myyntiin yleisölle. Pohjolassa on tavoitteena kerätä 100 milj. markkaa, joka tällä kertaa suunnataan vanhustyöhön, mm. sotaveteraaneille ja iäkkäiden sairauksien tutkimukseen. ...

Polven nivelrikon uusia hoitoja

Polven nivelrikko aiheuttaa monia ongelmia, kipua ja liikkumisvaikeutta. Oma ongelmansa - etenkin ikääntyneille - ovat vielä tarvittavien särkylääkkeiden mahdolliset sivuvaikutukset. Tekonivelkirurgia on edistynyt myös polven nivelrikon hoidossa, mutta ...

Sama lääke syöpään ja sydäntautiin?

Verisuonten kasvua estävästä yhdsteestä, endostatiinista, on aiemmin saatu lupaavia tuloksia syöpäkasvainten hävittämisessä - hiirillä. Uuden tutkimuksen mukaan sama yhdiste mahdollisesti estäisi myös valtimoahtauman kasvua estämällä ateroomaplakille ...

Bentsodiatsepiinilääkitys 87-vuotiaalla

Bentsodiatsepiinit (diatsepaami, oksatsepaami, loratsepaami, alpratsolaami, klonatsepaami ym.) ovat paljon käytettyjä lääkkeitä mielenterveyden ongelmissa. Suhtautuminen niiden käyttöön on usein ristiriitaista. Riippuvuuden ja väärinkäytön mahdollisuudet ...