Kirjoitukset

Löytyi 13 kirjoitusta vuoden 1999 elokuulta.

Ihmelaake ACE-estaja

Barcelonassa ESC:n (Euroopan kardiologiyhdistys) kokouksessa julkaistiin tanaan HOPE-tutkimuksen varsin hammastyttavat tulokset.E-vitamiinilla ei olllut mitaan vaikutusta tassa 5 vuotta kestaneessa tutkimuksessa. Sen sijaan ACE-estaja ramipriilin kaytto ...

E-vitamiinista ei hyotya

Euroopan kardiologiyhdistyksen vuotuisessa kokouksessa julkaistiin tanaan tulokset suuresta HOPE-tutkimuksesta, johon osallistui tuhansia potilaita 5 vuoden ajan. Potilaat olivat keskimaarin 66 vuotiaita, suurimmalla osalla sydan-ja verisuonitauti, ...

Aivojumppakin kannattaa

Liikunnan on moneen kertaan todettu olevan hyödyllistä - vielä vanhallakin iällä. Henkinen "liikunta" näyttää olevan yhtä hyödyllistä suuren seurantatutkimuksen (n. 2700 yli 65 vuotiasta) valossa.12 vuoden seurannassa vähäiset sosiaaliset virikkeet ...

Nikamamurtumat ja raloksifeeni

Raloksifeeni on uusi mielenkiintoinen lääke, joka vaikuttaa valikoivasti estrogeenireseptoreihin. Suomessa se on jo käytössä osteoporoosilääkkeenä, mutta uusimmat tulokset viittaavat sen ehkäisevän myös rintasyöpää. Vastikään julkaistu MORE-tutkimus ...

Pitkä ikä ja toimintakyky

Usein ajatellaan, että eliniän pidentyminen johtaa lisääntyneeseen sairasteluun ja laitoshoidon tarpeen lisääntymiseen. Tällaista ajattelua vastustaa ns. "compression of morbidity" teoria, jonka mukaan on mahdollista tiivistää sairastelu ja toimintakyvyn ...

Siestako vaarallista?

Päiväunia ovat monet pitäneet salaisena aseenaan elämässä pärjäämiseen. Tätä ajatusta horjuttaa israelilainen tutkimus, jossa selvitettiin 455:n 70-vuotiaan tottumuksia. Siestanpitäjillä oli noin kaksinkertainen kuolemanriski 6,5 vuoden seurannan aikana. ...

Katsaus kolesterolin alentamisen hyödyistä iäkkäillä

Viime vuosien suuret kliiniset tutkimukset - erityisesti ns. statiinilääkkeillä - ovat selvästi osoittaneet kolesterolin alentamisen hyödyt sydäntautien ehkäisyssä. Vaikka vanhimmat tutkimuksissa mukana olleet potilaat ovat olleet 75 vuotiaita, näyttää ...

Geriatrian teemanumero Duodecim-lehdessä

Elokuun aikakauskirja Duodecim on geriatrian teemanumero, aiheina keskeisiä geriatrian ongelmia, mm. vanhusten diagnostiikka, avohoidon mahdollisuudet, milloin laitoshoitoon, kuntoutuksen vaikuttavuus, käytöshäiriöt ja alakulo ym.Duodecim 1999, elokuu, ...

100-vuotiaat tiedemiehet

Lancetissa oli viime maaliskuussa artikkeli 100-vuotiaaksi elämisen edellytyksistä. Ranskalaisia 100-vuotiaita kuvataan adjektiiveilla "rauhallinen, välitön, iloinen, optimistinen ja suvaitsevainen" (Lancet 1999, March 27). Todettiin myös, että 30 %: lla ...

Ovatko vanhat valmiit väistymään leikkausjonossa?

Priorisoinnista puhutaan ja ikä vilahtaa aika ajoin peitellysti ja peittelemättä ratkaisujen perustana. Pohjois-Italiassa Padovassa tehtiin mielenkiintoinen kyselytutkimus sydänkirurgiajonossa olevien yli 65-vuotiaiden potilaiden keskuudessa: olisivatko ...

Syöpä vanhuusiässä - onko hoito riittämätöntä?

Enemmän kuin kolmannes kaikista syöpätapauksista todetaan yli 75-vuotiailla. Hoidetaanko iäkkäitä yhtä tehokkaasti kuin nuorempia? British Medical Journalin katsauksen mukaan ei, vaikka vanhakin potilas voi kestää tehokkaat mutta raskaat hoidot yhtä ...