Kirjoitukset

Löytyi 125 kirjoitusta vuodelta 1999.

Lewyn kappale-dementian diagnoosi

Lewyn kappale dementia (LKD) on osoittautunut aiemmin luultua yleisemmäksi dementiamuodoksi. Kliiniselle kuvalle tyyppillistä on deliriumin ja Parkinsonin taudin tyyppiset piirteet. Tajunnanhäiriöt ja kaatuilu ovat myös tavallisia. Potilaat ovat usein ...

Katsaus Lewyn kappale- (Lewy body) dementiasta

Lewyn kappale-dementia kuvattiin jo vuonna 1961, mutta vasta 90-luvulla on huomattu, että se saattaa olla toiseksi yleisin dementiamuoto Alzheimerin taudin jälkeen. Tautiin liittyy kuitenkin edelleen runsaasti epäselvyyttä, mm. rajankäynnistä sekä ...

Kaatumisen ehkäisyohjelmasta hyötyä

Uusimmassa Lancetissa on useita mielenkiintoisia tutkimustuloksia. Yksi on PROFET-tutkimus, jossa tutkittiin kaatumisen takia tapaturma-asemalle joutuneita yli 65 vuotiaita. 397 potilasta satunnaistettiin kahteen ryhmään, joko saamaan tavanomaista hoitoa ...

Lonkan nivelrikon arviointi

Lonkan nivelrikon eli lonkka-artroosin esiintyvyys röntgenkuvassa on n. 3 % yli 55-vuotiailla, 85-vuotiailla jo 10 %. Radiologisten muutosten ja potilaan oireiden yhteydet ovat kuitenkin monimutkaisia. Lievää artroosia hoidetaan yleensä oireenmukaisesti ...

Cochrane-analyysi kaatumisen ehkäisystä

Meta-analyysiin oli sisällytetty 18 interventiokoetta jua yksi aikaisemmin suunniteltu meta-analyysi. Harjoitteluohjelmilla ei kyetty osoittamaan kaatuilua ehkäisevää vaikutusta. Vaikutusta voitiin nähdä, jos preventio-ohjelma suunnioteltiin ...

Sämpylästä haava ruokatorveen

Koska tuoreet - mutta joskus kovakuoriset - sämpylät maistuvat iäkkäämmillekin voinee tämänkin mahdollisen rintakivun syyn pitää mielessä. 38-vuotias nainen sai kovan rintakivun ja nielmisvaikeuksia sämpylää syödessään. Tutkimuksissa ruokatorven ...

Kannattaako suurentuneen eturauhasen lääkehoito?

British Medical Journalin pääkirjoituksessa tarkastellaan mitä etuja on eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun lääkehoidosta. Finasteridihoidosta saadut kokemukset viittaavat siihen, että hoidosta on sekä lyhyen tähtäimen (oireiden vähentyminen) ja ...

Huimaus ongelmana

JAMAssa pohditaan myös - usein ongelmallisen - huimauksen syitä potilastapauksen valossa. Potilaitten kuvaus ja tuntemukset huimauksestaan ovat usein harmillisen epämääräisiä ja perimmäisen syyn selvittelyä helpottamaan tutkijat jakavat "huimauksen" ...

Onko depressiokin tulehdustauti?

Tulehdusaktiivisuutta heijastavan interleukiini-6:n pitoisuus tutkittiin 1686:lla yli 70-vuotiaalla. Pitoisuuden ja depression välillä todettiin merkitsevä yhteys. Tutkimus ei pysty osoittamaan syy- ja seuraussuhteita, mutta avaa mielenkiintoisia ...

Huonontaako koettu sotavankeus vanhuusikää?

Henkisesti rasittavien elämänkokemusten on usein ajateltu huonontavan terveyttä ja lyhentävän elinikää. Australialaiset tutkijat selvittivät toisen maailmansodan aikana japanilaisten sotavankeina olleiden maamiestensä vaiheita. Vankeusaika oli ollut ...

Huimauksesta vielä

Huimaus on tavallinen ja iän myötä yleistyvä oire. Englantilaisen tutkimuksen lähtökohtana oli tuntuma, että huimausta valittavat potilaat usein ensimmäiseksi ohjattiin korvalääkärin tutkimuksiin. 50 peräkkäisellä yli 60 vuotiaalla avohoidon ...

Antikoagulanttihoidon kotiseuranta

Antikoagulanttihoito varfariinilla (Marevan) on usein tarpeen mm. eteisvärinäpotilailla (flimmeri) aivohalvauksien ehkäisemiseksi. Varfariinihoito vaatii kuitenkin verinäytekontrolleja hoitotason seuraamiseksi. Diabeteksen hoidon seurannassa kotikokeet ...

Työnteko ei ole iästä kiinni

Teollisuusmaiden väestö vanhenee ja yli 90-vuotiaitten määrä kasvaa suhteessa nopeimmin, silti eläkkeelle lähdetään nuorempana kuin koskaan. Kaikilla ei kuitenkaan ole kiire eläkkeelle. Yhdysvaltain vanhin yhä potilaita hoitava lääkäri on Dr. Leila ...

Eikö ravintokuitu ehkäisekään paksunsuolen syöpää

Ravinnon runsaasta kuitupitoisuudesta on nähty olevan useita hyötyjä - sen on arveltu ehkäisevän myös paksunsuolen syövän kehittymistä. Tätä ei kuitenkaan tue suuresta amerikkalaisesta seurantatutkimuksesta julkaistut tulokset. Tutkimuksessa seurattiin ...

Vieläkin kaatumisesta - lääkkeiden vaikutus

J American Geriatrics Societyn (löytyy Gernetin linkkisivulta) tammikuun numerossa oli kaksi systemoitua katsausta lääkehoidon vaikutuksista kaatumisriskiin iäkkäillä. Ensimmäisessä tarkasteltiin psyykenlääkkeiden vaikutuksia. Kaikilla ...

Aivohalvaus ja alkoholinkäyttö iäkkäillä

Kohtuullinen alkoholinkäyttö liittyy - syystä tai toisesta - pienentyneeseen sydäninfarktiriskiin. Miten on aivohalvauksen laita? Amerikkalaisessa tapaus-verrokkitutkimuksessa vertailtiin keskimäärin 70-vuotiaiden aivohalvauspotilaiden (ahtauttava ...

Aikakauskirja Duodecim verkossa

Osoitteessa www.duodecim.fi (löytyy myös Gernetin linkeistä) on Suomalainen Lääkäriseura Duodecimin kotisivu. Sieltä on luettavissa mm. aikakauskirja Duodecim, jonka tammikuun numerossa on miniteema sydänkirurgiasta (voidaanko vanhusten sydäntä hoitaa ...

Murtumien ehkäisy alendronaatilla

Kaatumista kannattaa ehkäistä, mutta jos sittenkin kaatuu, luiden pitäisi kestää. FIT-tutkimuksessa (Fracture Intervention Trial) seurattiin yli 8000 naista (54-81 v), joiden luuntiheys oli alentunut, mutta joilla ei ollut esiintynyt murtumia. Naisia ...