Kirjoitukset

Löytyi 15 kirjoitusta vuoden 2000 tammikuulta.

Palautuuuko dementia?

Kuinka yleistä on ns potentiaalisesti palautuva dementia? Italialaiset tutkijat selvittivät tätä sairaalaan läheteyistä potilaista (513). Aineistosta löyryi 26 henkilöä, joilla epäiltiin tätä mahdollisuutta. 13 heistä oireet häiåyivät hoidolla ja 5 ...

Uusia linkkejä

Gernetin Linkit-osastoon on lisätty mm. Euroopan kardiologiyhdistyksen lehden European Heart Journalin (impaktifaktori 3,6) kotisivun osoite. Lehti on viime vuosina kovasti piristynyt ja siinä on usein geriatrisiakin aiheita. Kohdassa Muut on linkki ...

Lääkeongelmat iäkkäillä

Vanhukset käyttävät - ja usein todella tarvitsevat - monia lääkkeitä. Erityisesti iäkkäillä lääkkeiden mahdolliset sivuvaikutukset ja monilääkityksen mahdolliset haitalliset yhteisvaikutukset on tunnistettava. Hollantilaisen tutkimuksen mukaan ...

Onko karpalomehusta virtsatietulehdusten estoon?

Karpalomehusta on jo pitkään ajateltu olevan hyötyä virtsatietulehdusten estossa. Useita tutkimuksiakin on tehty ja niissä on voitu todeta eriasteista hyötyä. Teoriassa karpalossa on monenlaisia mielenkiintoisia ominaisuuksia. "Lääkkeenomaiseen" käyttöön ...

mtDNA:ta taitaa tulla isältäkin

Mitokondriaalisen DNA on ajateltu periytyvän vain äidin puolelta ja olevan lahja kaikkein vanhimmalta Eevalta. Tätä oletusta on äytetty hyväksi myös pitkäikäisyyden selvittelyissä. Mitokondriaalisen DNA:n variaatioita tutkimalla eräät tutkijat ovat ...

Yli 85-vuotiaiden aivoinfarktit

Espanjalaisessa tutkimuksessa vertailtiin yli 85-vuotiaiden aivoinfarktien piirteitä nuorempiin potilaisiin. Vanhoilla oli jkv enemmän tukkeavista ja embolioista johtuvia tulppia. Sairaalahoidon pituus ja kuolemanriski oli myös suurempi. Tutkimuksessa ...

Sepelvaltimoiden pallolaajennushoito yli 80 vuotiailla

Pallolaajennushoidon ensisijainen tavoite hyvin iäkkäillä potilailla on toimintakyvyn kohentaminen. Saksalaisessa tutkimuksessa vertailtiin pallolaajennusta yli 80 vuotiailla ja nuoremmilla, noin kuusikymppisillä. Vaikka hoidon onnistuminen oli 80 ...

Linkit uutisiin (toivottavasti)

Uutisiin on pyydetty lisättäväksi linkki ko. tutkimusraporttiin. Pyyntö on kohtuullinen, ja näin alunperin oli tarkoitus menetelläkin. Linkki on yleensä jäänyt pois kirjoittajan ajanpuutteen (tai laiskuuden) takia. Yritämme parantaa tapaamme, ainakin ...

Häviääkö helikobakteeri vanhuksilta?

Helikobakteeri lisää mahahaavan ja myös mahasyövän riskiä. Haavapotilailla onkin syytä hoitaa helikobakteeri pois antibiooteilla. Kaikilta ihmisiltä bakteerin olemassaoloa ei välttämättä kannata selvittää; epidemiologisten tutkimusten mukaan ...

Hoitavan aviopuolison riskit

Iäkkään, sairaan omaisen hoitaminen on rasittavaa, ja etenkin jos itsekin on vanha. Tutkimuksessa seurattiin 4 vuoden ajan iäkkäitä aviopareja (66-96 vuotiaita), joista osassa henkilö joutui hoitamaan sairasta aviopuolisoa. Niillä henkilöillä, jotka ...

Nivelrikon juuret jo nuoruudessa

Nivelrikko on tavallisin nivelsairaus ja merkittävä toimintakyvyn huonontaja ikääntyessä. Oireinen polven nivelrikko vaivaa yli 10 prosenttia yli 65 vuotiaista, lonkan nivelrikko vajaata 5 prosenttia. Nivelrikon syyt ovat monitekijäisiä, tärkeä tekijä on ...

Mäkikuismallakin sivuvaikutuksia

Mäkikuismauute (St John's wort, Hypericum perforatum) on viime vuosina saavuttanut suosiota "luonnonmukaisena" mielialan kohottajana. Monista rohdosvalmisteista poiketen, sen tehoa on myös tieteellisesti tutkittu ja todellinen mielialaa kohottava ...

Tammikuu vaarallista sydämen kannalta

Näin vuoden alkuun sopinee, ehkä vähemmän mukava uutinen siitä, että tammikuu on sydänkuoleman kannalta vaarallisinta aikaa. Kylmyys ei ilmeisesti ilmiötä selitä, koska sama näkyy myös Kalifornian leudossa ilmastossa, jossa esiintyy 33 % enemmän ...