Kirjoitukset

Löytyi 18 kirjoitusta vuoden 2000 lokakuulta.

Hyvääkin vanhustenhoitoa on - ja paljon

Sekavin tuntein on täytynyt seurata vanhustenhoidosta käytyä keskustelua Helsingin Sanomien palstoilla. Siinä on lähinnä välittynyt vain se huonoin puoli asioista. Tämän takia tänään HS:n mielipidesivulla ilmestynyt Helsingin kaupungin potilasasiamiehen ...

100-vuotiaat ja kirurgia

100-vuotiaiden kansalaisten määrä kasvaa ja myös mahdollisen kirurgian tarve lisääntyy. New Yorkissa tutkittiin 60 keskimäärin 101 vuotiaan leikkauspotilaan kohtalo. Toimenpiteet olivat lähinnä ortopediaa ja vatsakirurgiaa.Pääsääntöisesti operaatiot ...

Eikä riskitöntä ole sairaalahoidon jälkeenkään

Tutkimuksessa seurattiin yli 300 >65 vuotiasta potilasta akuutin sairaalahoidon jälkeen 3 kuukauden ajan. Kahden viikon kuluessa sairaalasta pääsystä kaatumisriski oli n. 4 kertaa suurempi kuin 3 kuukauden kohdalla. Kaatumisriskiä lisäsi trisyklisten ...

Sairaalahoidon riskit

Sairaalahoitoon liittyy enemmän riskejä vanhoilla kuin nuoremmilla potilailla. Riskit liittyvät hoitotoimenpiteisiin, kaatumisiin, makuuhaavoihin, sairaalainfektioihin. Sairaalassa voi puhjeta sekavuustila ja pitkittynyt vuodelepo voi olla vaarallista. ...

Masennus kutistaa aivoja

Masennukseen näyttää liittyvän tunteita ja muistia käsittelevien aivoalueiden pienentymistä. Tämä saattaa johtua kroonisesta stressistä joka lisää glukokortikoidihormonien muodostumista. Nämä puolestaan ovat hermokudokselle haitallisia. Havainnot ...

Elinikä pitenee oikeasti?

Satavuotiaitten määrä mm. Suomessa on lisääntynyt jyrkästi, mutta johtuuko se vain siitä, että entistä suurempi osa ihmisistä selviää keski-iästä hengissä ja saa mahdollisuuden hyödyntää ihmislajin elinkaarta. Vai piteneekö myös maksimaalinen elinikä? ...

Tiatsidit ja luuntiheys: monenlaisia mekanismeja

Lokakuussa julkaistiin toinenkin kontrolloitu tutkimus tiatsidihoidosta ja luuntiheydestä, tulokset ovat samansuuntaiset kuin edellisellä tällä palstalla referoidussa tutkimuksessa. Tiatsidit siis näyttävät todella estävän luukatoa. Todennäköisesti ...

Alzheimer-symposium Kuopiossa 2001

Geriatrit huomio! Kuopiossa pidetään 13-15 maaliskuuta, 2001,Alzheimer-symposiumi, jonka lisätietoja saa osoitteesta:http://www.uku.fi/laitokset/neuro/adsymp...http://www.uku.fi/laitokset/neuro/adsymp...

Testosteronilaastarista apua angina pectorispotilailla

Satunnaistetussa, lumekontrolloidussa tutkimuksessa testosteronilaastarihoito lisäsi androgeenipitoisuutta veressä ja vähensi sydänlihaksen hapenpuutteen merkkejä EKG:ssa angina pectorista potevilla miehillä. Elämänlaatu koheni ja PSA ei muuttunut 12 ...

Ruokailu ja verenpaine

Pyörtyminen ja kaatuilutaipumus liittyvät vanhuksilla usein verenpaineen laskuun. Altistavien tekijöiden tunnistaminen on tärkeää haittojen vähentämiseksi. Yksi altistava tekijä on ruokailu, jonka jälkeen verenkierto suoliston alueella lisääntyy. ...

Tiatsidihoito lisää luuntiheyttä

Verenpainelääkkeinä käytettyjen tiatsididiureettien vaikutukseen liittyy kalsiumin erityksen vähentyminen munuaisissa. Teoriassa niillä pitäisi sis olla edullinen vaikutus luuntiheyteen. Asiaa tutkittiin satunnaistetussa lumekontrolloidussa tutkimuksessa ...

Melatoniini korjaa vuorokausirytmiä

Uusi tutkimus antaa tietoa melatoniinin merkityksestä uni-valverytmin säätelyssä. Vuorokausirytmin häiriöt voivat olla unettomuuden syynä. Rytmiä säätää normaalisti hypothalamus keskushermostossa, tämän 'kellokoneiston' viisarina toimii melatoniini. ...

Osteoporoosin hoidon uusia näkymiä

Luussa vallitsee tarkka tasapaino luuta muodostavan (osteoblastit) ja luuta hajottavan (osteoklastit)toiminnan välillä. Iän myötä tasapaino pyrkii siirtymään hajottamisen puolella ja seurauksena on osteoporoosi ja luunmurtumariski. Osteoporoosikin ...

Alzheimerin taudin lääkehoito

Kanadan OHTA eli Office for Health technology Assessment on julkaissut katsauksen Alzheimerin taudin läkehoidon vaikuttavuudesta. Raportti on luettavisshttp://www.ccohta.caKELAn, Suomen Neurologisen Yhdistyksen, Suomen Geriatrien ja Suomen Alzheimer ...

Masennuksen hoito iäkkäillä avohoitopotilailla

Tutkimuksessa vertailtiin masennuslääkettä, lumetta ja psykoterapiaa iäkkäillä (keskimääräinen ikä 71 v.) lievästä masennuksesta kärsivillä avohoidon potilailla. Masennuslääkettä saaneilla oireet vähenivät enemmän ja nopeammin kuin lumetta saaneilla. ...

Alaraajojen valtimotauti iäkkäillä - usein oireeton

Alaraajojen valtimotauti (PVD, peripheral vascular disease)on hyvin tavallinen iäkkäillä, esiintyvyys eri tutkimuksissa 12 - 25 % välillä. Oireena voi olla katkokävely, mutta useimmiten sairauteen ei liity tätä tyypillistä oiretta. Sen sijaan tauti voi ...

Letkuruokinnasta vielä

Yksi letkuruokinnan muoto on tähystyksen avulla mahalaukkuun asennettava ruokintaletku, joka USA:ssa on pitkälle korvannut nenä-mahaletkun. Iäkkäille potilaille näitä asennetaan USA:ssa vuosittain kymmeniä tuhansia ilman näyttöä toimenpiteen lopullisesta ...