Kirjoitukset

Löytyi 15 kirjoitusta vuoden 2000 marraskuulta.

Diabetes yli 90-vuotiailla

Väestön ikääntyessä lisääntyy myös diabetes ja siihen liittyvät erilaiset komplikaatiot - erityisesti valtimotaudit. Lisääntyvästi tavataan myös yli 90-vuotiaita diabeetikoita, joilla voisi odottaa olevan erityisen hankalaa tautia. Eri ikäisiä ...

Näkö ja kaatuilu

Näköongelmat lisääntyvät ikääntyessä ja altistavat kaatumiselle. Tavallisimpia häiriöitä iäkkäillä ovat silmänpohjan rappeuma (makuladegeneraatio), glaukooma, harmaakaihi ja diabetekseen liittyvä retinopatia. Jotain näistä on raportoitu esiintyvän jopa ...

Pitkäikäisyyden periytyminen

Korkean iän syyksi lasketaan usein "hyvät geenit", mutta itse asiassa geenien osuudesta on ollut vain epäsuoria todisteita (mm. satavuotiaiden henkilöiden sisarusten tavallista korkeampi ikä, Lancet 1998;351:1560). Nyt lienee ensimmäisen kerran ...

Vanhaa antibioottia Alzheimerin taudin hoitoon?

Aikoinaan antibioottina ja edelleenkin ihovoiteissa käytetty kliokinoli saattaa estää Alzheimerin taudissa aivoihin kertyvien amyloidikertymien muodostumista ja jopa liuottaa jo syntyneitä amyloidiplakkeja. Samantyyppisiä kokeellisia tuloksia on aiemmin ...

Tehohoitoa vyöruusukipuun

Vyöruusun eli Herpes zoster-viruksen aiheuttama ihottuma ei ole harvinainen iäkkäillä. Sen ikävin seuraus voi olla ihottuman paranemisenkin jälkeen jäävä kipu, joka voi olla kovaa ja jatkua vuosikausia (postherpeettinen neuralgia). Hoito on yleensä ...

Lonkkasuojainten käyttö ehkäisee lonkkamurtumia

Suomalaisissa terveyskeskuksissa suoritetun tutkimuksen mukaan lonkkasuojaimista on selvää hyötyä ehkäistäessä vanhusten lonkkamurtumia. Tämä on ensimmäinen suuri tutkimus aiheesta ja sen mukaan lonkkamurtumariski väheni 60 %. NEJMin pääkirjoituksen ...

Lievät masennus ja tuleva toimintakyky

Jo lievätkin masennusoireet näyttävät ennustavan toimintakyvyn huononemista yli 65-vuotiailla. Tutkimukseen osallistui yli 3000 kotona-asuvaa iäkästä henkilöä 6 vuoden ajan.Seuranta-aikana ne, joilla oli lähtövaiheessa masennusoireita, kestivät huonommin ...

Turvallisuutta varfariinihoitoon

Antikoagulaatiohoito varfariinilla on tärkeä hoito ehkäistäessä mm. eteisvärinäpotilaiden aivohalvauksia. Hoito vaatii tarkkaa seurantaa toisaalta verenvuotojen välttämiseksi, toisaalta varmistamaan riittävä hyytymisen esto. Tässä satunnaistetussa ...

End of life JAMA-lehdessä

JAMA-lehden tämän päivän numerossa on teemana terminaalihoitoon ja elämän päättymiseen liittyvät kysymykset ja hoitoratkaisut.JAMA 2000, November 15 http://www.ama-assn.org

Statiinien käyttäjillä vähemmän dementiaa

Englantilais-amerikkalaisen tapaus-verrokkitutkimuksen mukaan dementiariski olisi pienempi statiinilääkkeitä käyttävillä. Samantyyppinen tulos on julkaistu aiemminkin tänä vuonna. Alzheimerin tautia ja vaskulaarista dementiaa sairastavia ei tutkimuksessa ...

Maailman vanhin nainen

Maailman vanhin nainen Eva Stone kuoli liki 115 vuotiaana Englannissa 2.11. Korkean ikänsä syyksi hän aikanaan mainitsi päivittäisen viskiryypyn ja keitetyn sipulin.

Kunto auttaa arkea-projekti Keravalla

Keravalla on vuodesta 1997 lähtien kehitelty toimintaa ikäihmisten sosiaalisen ja fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Toiminta on käynnistynyt Ray:n tukemana projektina ja siihen on liitetty fysioterapian progradututkimuksia. ...

Amerikan sydänyhdistyksen uudet ravintosuositukset

Uusimmassa Circulation-lehdessä on julkaistu Amerikan sydänyhdistyksen AHA;n uudet ravitsemussuositukset. Näillä pyritään paremmin ehkäisemään sepelvaltimotautia, aivohalvauksia ja myös liikapainoa väestötasolla.Circulation 2000;102. ss. 2284 ...