Kirjoitukset

Löytyi 16 kirjoitusta vuoden 2000 joulukuulta.

Koirien geriatriaa

Ihmisellä systolinen verenpaine yleensä nousee iän myötä ja diastolinen alkaa laskea noin 60-65 ikävuoden jälkeen. Tämä ei kuitenkaan systolisen paineen osalta ole ihmiselläkään väistämätön ilmiö. Tutkimuksessa vertailtiin "geriatristen" koirien ...

Liikunta elämänlaadun parantajana

Vuoden kestäneessä satunnaistetussa kokeessa 174 (keskikä 66 v) jaettiin voimisteluryhmään ja kontrolleihin. Aktiivinen harjoittely näytti parantavan annosriippuvaisesti ikäihmisten tyytyväisyyttä elämään ja lukuia psyykisen hyvinvoinnin mittareita. ...

Baroreseptorien alentunut herkkyys hypertoniassa

Baroreseptorien herkkyys on nähty heikentyneeksi myös ikääntyneillä hypertoonikoilla. Tutkijat epäilevät tämän olevan yksi kyseisten henkilöiden ortostatsimin, synkopeetaipumuksen ja jopa kardiovaskulaaristen kuolemien syy.Harrington ym. J Hypertension ...

Vanhusten vaikeat diagnoosit

Oivan käsityksen vanhusten akuuttien mahavaivojen diagnostiikan vaikeudesta antaa tuore hollantilainen yli 80-vuotiaiden päivystyspotilaiden retrospektiivinen analyysi. Päivystyspoliklinikan diagnooseista joka viides oli väärä. Niiden kohdalla ...

Koulutusta toimintakykyarviosta

Gernetin kokouspalstalla on tarkempaa tietoa eri puolilla Suomea järjestettävistä terveydenhuollon henkilöstön koulutustilaisuuksista liittyen toimintakyvyn arviointiin. Ensimmäinen on jo 14.12. Helsingissä (klo 13-16.30 Porthaniasali PII, Yliopistonkatu ...

Kurssi nuorille dementiatutkijoille

Research course for younger researchers studying Dementing Diseases, Tukholman ja Helsingin välillä, 9.-10.2.2001 järjestää geriatrisen lääketieteen jaos, Karolinska Institutet, yhteistyössä Novartiksen kanssa.Tutkijakoulutustilaisuuteen toivotaan ...

Hoitoa Lewy-kappale dementiaan

Lewy-kappale dementiaan (LKD) liittyy sekä Alzheimerin taudin ja Parkisonin taudin piirteitä. Hoito on ollut usein vaikeaa, koska potilaat ovat herkkiä mm. neuroleptien sivuvaikutuksille. Jo aiemmin on saatu viitteitä että kolinesteraasi-inhibiittoreista ...

TIA-kohtaus syytä ottaa vakavasti

TIA tarkoittaa ohimenevää aivojen verenkiertohäiriötä (transient ischemic attack), jossa aivohalvauksen oireet korjautuvat 24 t kuluessa. TIA:n tiedetään lisäävän varsinaisen aivohalvauksen riskiä. Käytännöt ovat kuitenkin vaihdelleet, miten ...

Kalsiumtableteilla ei vaikutusta kynsiin

Kalkinsaannin on usein arveltu vaikuttavan edullisesti kynsien laatuun. Keskimäärin 73 vuotiailla naisilla tehdyssä osteoporoosin ehkäisytutkimuksessa annettiin vuoden ajan joko yksi gramma kalsiumia päivässä tai lumelääkettä. Vuoden kohdalla pyydettiin ...

Vähentääkö influenssarokotus sydäninfarktiriskiä?

Tapaus-verrokkitutkimuksessa vertailtiin sydäninfarktin saaneita ja kontrollihenkilöitä ilman infarktia. Infarktipotilaiden joukossa oli merkitsevästi enemmän niitä, jotka eivät olleet saaneet influenssarokotusta kauden aikana. Rokotuksen tätäkin ...

Muistiaan valittavat otetettava vakavasti

Huonoa muistia valittavia on ollut tapana lohdutella. "Ei kaikki ole dementiaa." Jonker ym kävivät läpi kirjallisuustiedon (englanninkielisen) ja päätyivät väittämään, että huonoa muistiaan valittavat ovat ytodellakin riskissä sairastua dementiaan ...

Sydämen systolisen vajaatoiminnan yleisyys

Lähes 3000 peräkkäisen sydämen vajaatointaa poteneen ejektiofraktiot jakautuivat seuraavasti; < 0,40: 57%, 0.40-0.49:18% ja yli 0.50: 24%, joten 45 %:lla voitiin sanoa olevan diastolinen vajaatoiminta. Sen puolesta puhuivat korkea ikä, naissukupuoli, ...