Kirjoitukset

Löytyi 13 kirjoitusta vuoden 2000 helmikuulta.

Uusia opaskirjoja

Tiedoksi: Diabetesliitto on julkaissut kirjan Ikäihmisen diabetes - hyvän hoidon opas, ja Vanhustyön keskusliitto oppaan ikäihmisen ruokavaliosta.http://www.diabetes.fi http://www.vanhustyonkeskusliitto.fi

Vanhojen miesten impotenssi

Amerikkalaisessa tutkimuksessa seurattiin 847 alunperin 40-69 vuotiasta miestä 8 vuoden ajan. Vuosittain 26 miehelle 1000;sta kehittyi erektiohäiriö. Tämä on kaksi kertaa enemmän kuin aiempien tutkimusten mukaan on arvioitu. Häiriö liittyi usein ...

Nivelrikkopolven fysikaalisesta hoidosta hyötyä

Polven nivelrikkovaivoja esiintyy jopa kolmanneksella 63-94 vuotiaista. Vaivoja hoidetaan usein fysikaalisella hoidolla, mutta onko hoidosta todellista hyötyä? Satunnaistetussa tutkimuksessa vertailtiin "lumehoitoa" fysikaaliseen hoitoon 83:lla ...

J-käyrä iäkkäiden verenpainetaudin hoidossa

Jo parinkymmenen vuoden ajan on kiistelty siitä, onko erityisesti diastolisen paineen ja sydän- ja verisuonitautien välillä olemassa ns. J-käyrä. Ts. diastolisen paineen alentaminen liian alas olisikin haitallista. HOT-tutkimuksen mukaan näin ei olisi, ...

Keuhkokuumeen hoito hoivakodissa

Keuhkokuume on tärkeä sairaus ja kuolinsyy hoivakodissa olevilla vanhuksilla. Käytännön kysymyksiä hoidossa ovat: pitääkö potilas hoitoa varten siirtää sairaalaan, annetaanko antibiootti suun kautta vai injektiona, milloin tablettihoidosta pitää siirtyä ...

Spironolaktonista hyötyä sydämen vajaatoiminnassa

Jo varsin vanha nesteenpoistolääke spironolaktoni on kokenut uuden tulemisen. RALES-tutkimuksessa todettiin spironolaktonista selvä hyöty - eloonjääminen parani 30 % - kun se lisättiin tavanomaiseen sydämen vajaatoimintalääkitykseen. Spironolaktonin on ...

Uutta valtimotautien riskitekijöistä

Maaliskuussa pidettävässä American Heart Associationin epidemiologia- ja preventiokokouksessa on joitakin iäkkäiden valtimotauteihinkin liittyviä tutkimustuloksia. Esitysten lyhennelmät ovat luettavissa Circulationin Feb 15 numerossa. Koodi suluissa ...

Vapinan on yleistä iäkkäillä

Vapina yleistyy iäkkäillä, mutta paljonko sitä esiintyy ja liittyykö siihen jotain taustatekijöitä. Tutkimuksessa arvioitiin 76 "normaalia" ikääntynyttä, keskimäärin 74 vuotiaita, joilla esiintyvän vapinan arvioi ja luokitteli 2 neurologia.Lähes kaikilla ...

Estrogeenista ei hyötyä Alzheimerin taudissa

Estrogeenista on ajateltu olevan hyötyä dementiassa. 120 Alzheimerpotilaalla ei kuitenkaan todettu vaikutusta satunnaistetussa lumekontrolloidussa tutkimuksessa. Tulos ei poissulje sitä, etteikö estrogeeni voisi olla hyödyllistä Alzheimerin taudin ...

Mammografiaseulonnan hyöty yli 70-vuotiailla

Noin puolet rintasyöpätapauksista ja yli puolet niistä johtuvista kuolemista esiintyy yli 65-vuotiailla. 50-69 vuotiailla naisilla rintasyöpien vähentyminen on liittynyt mammografiaseulontojen lisääntymiseen. On epäselvää olisiko seulonnoista hyötyä yli ...

La Carita-säätiön apurahat - 2000

La Carita-säätiön tehtävänä on vanhusten ja ikääntyvien hyvinvoinnin edistäminen Suomessa. Tähän tarkoitukseen liittyviin tutkimuksiin ja niiden käytännön sovellutuksiin säätiö jakaa apurahoina vuonna 2000 yhteensä 100 000 markkaa. Apurahoista yksi on 50 ...

Verenpaineen lasku pystyynnoustessa ja kaatuilutaipumus

Vaikkakin looginen, ortostaattisen hypotension (verenpaineen lasku pystyynnoustessa) ja kaatuilutaipumuksen yhteys on ollut epäselvä. Asiaa selvitettiin huolellisessa tutkimuksessa yli 800:lla hoivakodin asukkaalla. Merkitseväksi laskuksi katsottiin yli ...