Kirjoitukset

Löytyi 13 kirjoitusta vuoden 2000 maaliskuulta.

Kolesterolilääkkeet ja luuntiheys

Aiemmissa tutkimuksissa statiinihoito on lisännyt luuntiheyttä hiirillä. Sama näyttää pätevän myös ihmisiin. Tässä tutkimuksessa vertailtiin retrospektiivisesti statiinia käyttäneitä ja ei käyttäneitä diabeetikoita. Erityisesti miehillä reisiluun ...

Dementia ja kolesteroli

Kolesterolin merkityksestä dementian riskitekijänä on kiistelty. Ranskalaisen PAQUID-tutkimuksen aineistossa korkeaan HDL-kolesterolipitoisuuteen liittyi merkitsevästi pienempi dementiariski. Tulos oli riippumaton apoE;sta. Tämä tutkimus oli ...

Vitamiinit ja dementia

C- tai E-vitamiinia käyttävillä vanhoilla miehillä ilmaantui vähemmän dementiaa 4 seurantavuoden aikana. Tutkimukseen osallistui 3385 miestä iältään, 71-93 vuotta, jotka tutkittiin vuosina 1988 ja 1993. Vitamiinien suojavaikutus näytti liittyvän muuhun ...

ApoE3 suojaa aivoja muistihäiriöltä

Alzheimerin taudin synnyssä keskeisiä proteiineja ovat beeta-amyloidi, joka kertyy aivoihin, ja eri apolipoproteiini E:n (apoE) alatyypit. Näistä apoE4-muoto liittyy lisääntyneeseen Alzheimerin taudin riskiin esim. apoE3-muotoon ...

Tutkimus hoitotestamentin vaikutuksista hoivakodissa

Kanadalaisessa tutkimuksessa selvitettiin "hoitotestamentin" (advance directives) vaikutuksia kuuden hoivakodin 1292 asukkaalla. Hoivakodit satunnaistettiin joko jatkamaan tavallista käytäntöä (kontrolli) tai niiden asukkaita (tai heidän omaisiaan) ...

Kalsiumin imeytymishäiriö lisää lonkkamurtumariskiä

Kalsiumin imeytymisessä on suuria yksilöllisiä vaihteluja, mutta se näyttää lisääntyvän kun kalsiumin saanti vähenee. Toisaalta imeytyminen vähenee iän myötä, ja vanhukset eivät ehkä pystyisi kompensoimaan vähentynyttä kalsiumin saantia imeytymistä ...

Huimaus geriatrisena oireyhtymänä

Huimaus on erittäin yleinen ja monisyinen ongelma vanhuusiässä. 1027 yli 72 vuotiaan väestöotannassa selvitettiin huimauksen esiintymistä ja syitä. Neljänneksellä esiintyi huimausoiretta, heistä puolella oli huimaukseen liittyen monia tuntemuksia ja 74 ...

Rauhoitusta levottomille jaloille

Levottomat jalat-oireyhtymä on lisääntyvä ongelma iäkkäillä. Se voi liittyä moniin neurologisiin ja yleissairauksiin, mutta ainakin kolmasosassa syy on perinnöllinen. Vaiva on harmillinen, erityisesti esiintyessään öisin. Apua voi saada ...

Antikoagulanttihoidon ongelmat iäkkäillä

Antikoagulantti- eli verenohennushoidosta mm. Marevanilla on selvä aivohalvauksia ehkäisevä vaikutus myös iäkkäillä. Hoitoon voi kuitenkin liittyä verenvuotokomplikaatioita.Tutkimuksessa vertailtiin yli 75 vuotiaita antikoagulanttipotilaita ...

Kilpirauhasen vajaatoiminta ja sepelvaltimotauti

Kilpirauhasen vajaatoiminta eli hypotyreoosi lisää sydän- ja verisuonitaudin riskiä. Tekeekö piilevä vajaatoiminta saman? Hollantilaisia naisia koskevassa väestötutkimuksessa piilevää hypotyreoosia todettiin n. 11 %:lla iäkkäistä tutkituista (keskimäärin ...

Paksusuolen varjoainetutkimuksen ongelmat

Israelilaisessa tutkimuksessa selvitettiin paksusuolen varjoainetutkimuksen onnistumista 472:lla iäkkäällä sairaalapotilaalla. Tutkimus jäi puutteelliseksi 41 %:lla ja 14 %:lla epäonnistui huonon ko-operation takia. Tutkimuksen epäonnistumisriski kasvoi ...