Kirjoitukset

Löytyi 9 kirjoitusta vuoden 2000 huhtikuulta.

Katsauksia palliatiivisesta hoidosta

JAGSn maaliskuun numerossa julkaistiin kokoelma palliatiiviseen ja kuolevien potilaiden hoitoon liittyviä kirjallisuusviitteitä. Ne on ryhmitelty seuraavasti:1. katsaukset, 2. yleistä paliiatiivisesta hoidosta ja kivunlievityksestä, 3. muiden kuin ...

Beetasalpaajaa myös ohitusleikkauksen jälkeen

Sepelvaltimotaudin invasiivisia hoitoja, erityisesti pallolaajennushoitoa, käytetään lisääntyvästi myös vanhoilla potilailla. Vaikka beetasalpaajahoito on käypää hoitoa sydäninfarktin jälkeen, epäselvempää on ollut, onko beetasalpaajasta hyötyä näiden ...

Kuidut ja paksusuolen kasvaimet

Paksusuolen syöpä on tavallinen syöpämuoto, ja se saa yleensä alkunsa esiasteesta, adenoomasta. Epidemiologisten tutkimusten mukaan on kuitupitoisen ravinnon arveltu estävän paksusuolen syövän kehittymistä. Tämä teoria saa kolauksen, kun kahdessa ...

Yksinäisyys lisää dementoitumisen riskiä

Ruotsalaisessa Kungsholmen-projektissa selvitettiin yksinäisyyden ja dementian yhteyksiä kolmen vuoden seurannassa. Yksinasuminen tai puuttuvat sosiaaliset kontaktit lisäsivät merkitsevästi dementian kehittymisen riskiä. Sosiaalisten suhteiden vähäisyys ...

Terminaalihoidon päätökset

Elämän loppuvaiheen hoitoihin liittyvät ongelmat askaruttavat. Oregonissa, USA:ssa hyväksyttiin äskettäin kansanäänestyksen jälkeen laki, joka sallii lääkärin avustaman itsemurhan. Tällöin lääkäri saa määrätyissä tilanteissa antaa potilaansa käsiin ...

Astmalääkkeet ja luuntiheys

Hengitettävät kortikosteroidit ovat nykyisin astman perushoitoa myös iäkkäillä. Lääkemuodon idea on hyvä, koska näin lääke vaikuttaa parhaiten siellä missä vikakin eli keuhkoputkissa. Kuitenkin, tässäkin annostelussa kortikoidia siirtyy myös ...

Epilepsia vanhuksilla

Katsausartikkelissa käsitellään vanhusten epilepsian esiintymistä, tutkimuksia ja hoitoa. Toisin kuin ehkä usein ajatellaan, epilepsian ilmaantuminen yleistyy vanhetessa ja noin 25 % uusista tapauksista esiintyy vanhuksilla. Näin epilepsiankin voidaan ...

DHEA:sta sittenkin nuorennuslääkkeeksi??

DHEA:lle eli dehydroepiandrosteronia on markkinoitu nuoruudenlähteenä, mutta lupauksia on pidetty katteettomina. Lumekontrolloidussa kaksoissokkotutkimuksessa DHEA kuitenkin näytti vuoden hoidon jälkeen vaikuttavan edullisesti eräisiin ...