Kirjoitukset

Löytyi 1 kirjoitus vuoden 2000 heinäkuulta.

Kaatumistapaturmien ehkäisy

Kaatumisten ehkäisystä on saatavissa tietoa Terveyden edistämisen keskuksen TEK:n verkkosivulta www.health.fi/kampanjatTähän liittyvä kotitapaturmien tarkastuslista on vanhastaan löytynyt myös Gernetin tutkimus-ja hoito-ohjeista. Ilona Nurmi väitteli ...