Kirjoitukset

Löytyi 12 kirjoitusta vuoden 2000 elokuulta.

Euroopan kardiologikongressi Amsterdamissa

Valtaisan tarjonnan joukossa oli myös useita geriatria kiinnostavia aiheita. Sydämen vajaatoiminta on ikääntymisen myötä lisääntyvä ongelma, mutta sen hoidossa on viime vuosina paljon edistytty. ACE-estäjähoidon lisäksi myös beetasalpaajahoito näyttää ...

Estrogeenihoito ei estä valtimotaudin etenemistä

Estrogeenihoito ei näytä estävän valtimotaudin etenemistä sepelvaltimotautia sairastavilla naisilla, vaikka hoito vaikuttikin edullisesti veren rasva-arvoihin. Asiaa tutkittiin 309 naisella (keskim. 66 vuotiaita, vanhimmat 80 v), joita hoidettiin joko ...

Unen laatu ja hormonit ikääntyessä

Unen laadun parantamisella saattaa olla edullisia hormonivaiktuksia. Tutkimuksissa vertailtiin 16-83 vuotiaita miehiä; selvitettiin unen laatu sekä kasvuhormoni- ja kortisoliaineenvaiduntaa. Hidasaaltouni väheni keski-ikäisillä ja samalla väheni myös ...

Beetasalpaajahoito iäkkäiden vajaatoiminnassa

Kanadalaisessa tutkimuksessa selvitettiin sydämen vajaatoiminnan kehittymistä infarktin jälkeen yli 66 vuotiailla. Ennuste oli parempi niillä potilailla, jotka saivat beetasalpaajahoitoa (niinkuin sydäninfarktin jälkeen yleensä tulisi saadakin). ...

Uudesta sydämen vajaatoimintalääkkeestä hyötyä

Sydämen vajaatoiminta on tavallinen iäkkäiden sairaus, jonka ennuste on huimasti parantunut ACE-estäjien ja beetasalpaajien käytön myötä, mutta yhä kaivataan uusia hoitoja. Vasopeptidaasin estäjät ovat uusi lääkeryhmä, joka korjaa verisuonten ...

Aivotoiminnan vilkkaus ja Alzheimerin tauti

Apolipoproteiini E- valkuaisaineen 4-tyyppi (ApoE4)on keskeinen, tunnettu Alzheimerin taudin perinnöllinen riskitekijä. Syy tähän on vielä epäselvä, mutta on mahdollista, että ApoE kuuluu aivosolujen korjausmekanismeihin ja 4-tyyppi toimittaa tätä ...

Jääkaapin sisältö ja tuleva sairaalahoito

Antiikin Roomassa kalojen sisälmyksistä ennustettiin tulevia tapahtumia. Jääkaapin sisältö näyttää myös ennustavan - ainakin iäkkään ihmisen sairaalaan joutumista. Sveitsissä tutkittiin 132 yli 65 vuotiaan äskettäin sairaalassa olleen henkilön jääkaappi ...

Levottomat jalat-oireisto

Oireen esiintyvyydestä on tehty epidemiologinen selvitys Kentuckyssa, USA:ssa. Keskimäärin sitä esiintyy aikuisväestössä 10 %:lla, jopa lähes 20 %:lla yli 80-vuotiaista.Iän lisäksi riskiä lisää mm. ylipaino, tupakointi,vähäinen liikunta ja diabetes. ...

Liikunnan aloittaminen ja rasitustesti

Liikunta on iäkkäillä hyödyllistä, mutta liittyykö sen aloittamiseen riskejä, esim. sydämen kannalta? Olisiko rasitustestistä apua riskin arvioinnissa? Katsauksen tekijät pitävät sitä yleensä tarpeettomana, ja voipa siitä olla haittaakin, jos sen tulos ...

Vanhusväestön terveys kohentumassa

Viimeisimmässä Suomen Lääkärilehdessä oli myös helsinkiläisten 75-85-vuotiaiden vertailu vuonna 1989 ja 1999. Molemmat perustuvat Hyksin geriatrian yksikössä kerättyjen väestökohorttien tietoihin. Tulokset ovat valoisia: vanhusten toimintakyky näyttäisi ...

Gerbera-yhdistys - hyvän vanhuuden puolesta

Vastikään perustettu Gerbera pyrkii työskentelemään moniammatillisesti hyvän vanhusten hoidon kehittämiseksi. Puheenjohtajana on osastonhoitaja Liisa Väätäinen Suursuon sairaalasta Helsingistä. Teemme Gernetin Yhdistyksiä-osastoon jatkossa tarkemman ...