Kirjoitukset

Löytyi 14 kirjoitusta vuoden 2000 syyskuulta.

Hoidon lopettaminen toivottomasti sairaalla

Helsingin Sanomien mielipidepalstalla on ollut keskustelua toivottomasti sairaan hoitolinjoista, erityisesti ravinnon ja nesteen annosta pidättäytymisestä (17.9. ja 21.9.). Suomalaisten ja kansainvälisten periaatteiden mukaan keinotekoinen ravinnon ja ...

Kokemuksia vanhustenhoidosta

Helsingin Sanomat kerää lukijoiden kokemuksia vanhusten hoidosta ja kokoaa niistä kirjoitussarjan lokakuulle.Kirjeet pyydetään lähettämään syyskuun loppuun mennessä tunnuksella " Hoidossa vai heitteillä", Helsingin Sanomat PL 65, 00089 Sanomattai ...

Uusia Käypä hoito-suosituksia

Duodecim-lehdessä on vastikään julkaistu kaksi uutta Käypä hoito-suositusta, toinen osteoporoosista (Duodecim 2000;116: ss.1172-88) ja toinen tulehduskipulääkkeiden turvallisesta käytöstä (Duodecim 2000;116, ss. 1914-31).http://www.duodecim.fi

Maailman Alzheimerpäivän luentotilaisuus 21.9.2000

Helsingin Kulttuuritalossa järjestetään maksuton yleisötilaisuus KUN DEMENTIA TULEE KOTIIN - Elämää dementoituneen kanssa torstaina 21.9.2000 klo 18.00-19.30 (kahvitarjoilu klo 17-18)Järjestäjinä Helsingin Alzheimer-yhdistys ry ja Novartis Finland Oy

IV Gerontologian päivät 26.-27.1.2001 Turussa

Gerontologian päivät järjestetään tammikuussa 2001 teemalla Vanhuus - mahdollisuudet ja haasteetJärjestäjät Turun yliopisto, Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry, Societas Gerontologica Fennica ry, Suomen Geriatrit ja Suomen Psykogeriatrinen yhdistys ...

Vapinan syyt ja hoito

Vapinan syistä ja nykyisistä hoitomahdollisuuksista on julkaistu katsaus, joka painottaa diagnoosin teon tärkeyttä oikean hoidon määrittelyssä. Beetasalpaajista on apua monenlaisessa vapinassa. Parkinsonin tautiin liittyvän vapinan hoito voi olla ...

Uusia kipulääkkeitä

Kipu- ja särkylääkkeiden käyttö on vanhuksilla tavallista mutta myös tarpeellista. Lääkkeisiin voi kuitenkin liittyä sivuvaikutuksia, mm. tulehduskipulääkkeisiin (NSAID-lääkkeet, joita ovat esimerkiksi tavalliset asetosalisylihappo ja ibuprofeeni) ...

Vanhenemista estämään

Uusi tutkimus tukee ajatusta siitä, että oksidatiivinen stressi, ts. hapettumiseen liittyvät ilmiöt ovat keskeisiä vanhenemisessa. Luonnollisen antioksidanttijärjestelmän tehostaminen pidensi tavanomaista elinikää 44 %. Valitettavasti tämä on vasta ...

Suun terveys ja sairaudet

Uusimmassa JAMA:ssa on katsaus hampaiden ja suun terveyden ja yleissairauksien välisistä suhteista. Myös ja erityisesti laitosvanhuksilla olisi näihin kiinnitettävä huomiota. Suun sairaudet ovat hankalia itsessään, mutta niillä on ilmeisiä yhteyksiä mm. ...

Hajutesti ennustaa Alzheimerin tautia

Lievästä muistihäiriöstä kärsiville ja normaaliverrokeille tehty koe osoitti, että huono hajujen erottelukyky - ja erityisesti se ettei tätä itse tiedostanut - ennusti kahden vuoden seurannan aikana kehittyvää Alzheimerin tautia. Kellekään niistä, joilla ...

Nilkkaturvotus ja uniapnea

Molemminpuolinen nilkkaturvotus on tavallinen ongelma ja useimmiten taustalta ei voida osoittaa esim. sydämen vajaatoimintaa. Jo aiemmin on todettu yhteys kohonneen keuhkovaltimopaineen ja nilkkaturvotuksen välillä. Nyt sama tutkijaryhmä on selvittänyt ...

FinRAI-projekti

Anja Noro, Unto Häkkinen, Harriet Finne-Soveri, Magnus Björkgren, Pia Vähäkangas, , Raisa Storbacka (FinRAI-ryhmä)Projekti käynnistettiin vuoden 2000 alussa yhteistyöhankkeena Stakesin ja Chydenius-Instituutin sekä Helsingin, Kokkolan, Porvoon kanssa ja ...