Kirjoitukset

Löytyi 148 kirjoitusta vuodelta 2000.

Nivelrikon juuret jo nuoruudessa

Nivelrikko on tavallisin nivelsairaus ja merkittävä toimintakyvyn huonontaja ikääntyessä. Oireinen polven nivelrikko vaivaa yli 10 prosenttia yli 65 vuotiaista, lonkan nivelrikko vajaata 5 prosenttia. Nivelrikon syyt ovat monitekijäisiä, tärkeä tekijä on ...

Häviääkö helikobakteeri vanhuksilta?

Helikobakteeri lisää mahahaavan ja myös mahasyövän riskiä. Haavapotilailla onkin syytä hoitaa helikobakteeri pois antibiooteilla. Kaikilta ihmisiltä bakteerin olemassaoloa ei välttämättä kannata selvittää; epidemiologisten tutkimusten mukaan ...

ApoE3 suojaa aivoja muistihäiriöltä

Alzheimerin taudin synnyssä keskeisiä proteiineja ovat beeta-amyloidi, joka kertyy aivoihin, ja eri apolipoproteiini E:n (apoE) alatyypit. Näistä apoE4-muoto liittyy lisääntyneeseen Alzheimerin taudin riskiin esim. apoE3-muotoon ...

Hoitavan aviopuolison riskit

Iäkkään, sairaan omaisen hoitaminen on rasittavaa, ja etenkin jos itsekin on vanha. Tutkimuksessa seurattiin 4 vuoden ajan iäkkäitä aviopareja (66-96 vuotiaita), joista osassa henkilö joutui hoitamaan sairasta aviopuolisoa. Niillä henkilöillä, jotka ...

Tammikuu vaarallista sydämen kannalta

Näin vuoden alkuun sopinee, ehkä vähemmän mukava uutinen siitä, että tammikuu on sydänkuoleman kannalta vaarallisinta aikaa. Kylmyys ei ilmeisesti ilmiötä selitä, koska sama näkyy myös Kalifornian leudossa ilmastossa, jossa esiintyy 33 % enemmän ...

Mäkikuismallakin sivuvaikutuksia

Mäkikuismauute (St John's wort, Hypericum perforatum) on viime vuosina saavuttanut suosiota "luonnonmukaisena" mielialan kohottajana. Monista rohdosvalmisteista poiketen, sen tehoa on myös tieteellisesti tutkittu ja todellinen mielialaa kohottava ...

Linkit uutisiin (toivottavasti)

Uutisiin on pyydetty lisättäväksi linkki ko. tutkimusraporttiin. Pyyntö on kohtuullinen, ja näin alunperin oli tarkoitus menetelläkin. Linkki on yleensä jäänyt pois kirjoittajan ajanpuutteen (tai laiskuuden) takia. Yritämme parantaa tapaamme, ainakin ...

Sepelvaltimoiden pallolaajennushoito yli 80 vuotiailla

Pallolaajennushoidon ensisijainen tavoite hyvin iäkkäillä potilailla on toimintakyvyn kohentaminen. Saksalaisessa tutkimuksessa vertailtiin pallolaajennusta yli 80 vuotiailla ja nuoremmilla, noin kuusikymppisillä. Vaikka hoidon onnistuminen oli 80 ...

Yli 85-vuotiaiden aivoinfarktit

Espanjalaisessa tutkimuksessa vertailtiin yli 85-vuotiaiden aivoinfarktien piirteitä nuorempiin potilaisiin. Vanhoilla oli jkv enemmän tukkeavista ja embolioista johtuvia tulppia. Sairaalahoidon pituus ja kuolemanriski oli myös suurempi. Tutkimuksessa ...

mtDNA:ta taitaa tulla isältäkin

Mitokondriaalisen DNA on ajateltu periytyvän vain äidin puolelta ja olevan lahja kaikkein vanhimmalta Eevalta. Tätä oletusta on äytetty hyväksi myös pitkäikäisyyden selvittelyissä. Mitokondriaalisen DNA:n variaatioita tutkimalla eräät tutkijat ovat ...

Onko karpalomehusta virtsatietulehdusten estoon?

Karpalomehusta on jo pitkään ajateltu olevan hyötyä virtsatietulehdusten estossa. Useita tutkimuksiakin on tehty ja niissä on voitu todeta eriasteista hyötyä. Teoriassa karpalossa on monenlaisia mielenkiintoisia ominaisuuksia. "Lääkkeenomaiseen" käyttöön ...

Lääkeongelmat iäkkäillä

Vanhukset käyttävät - ja usein todella tarvitsevat - monia lääkkeitä. Erityisesti iäkkäillä lääkkeiden mahdolliset sivuvaikutukset ja monilääkityksen mahdolliset haitalliset yhteisvaikutukset on tunnistettava. Hollantilaisen tutkimuksen mukaan ...

Uusia linkkejä

Gernetin Linkit-osastoon on lisätty mm. Euroopan kardiologiyhdistyksen lehden European Heart Journalin (impaktifaktori 3,6) kotisivun osoite. Lehti on viime vuosina kovasti piristynyt ja siinä on usein geriatrisiakin aiheita. Kohdassa Muut on linkki ...

Palautuuuko dementia?

Kuinka yleistä on ns potentiaalisesti palautuva dementia? Italialaiset tutkijat selvittivät tätä sairaalaan läheteyistä potilaista (513). Aineistosta löyryi 26 henkilöä, joilla epäiltiin tätä mahdollisuutta. 13 heistä oireet häiåyivät hoidolla ja 5 ...

Vanhojen miesten impotenssi

Amerikkalaisessa tutkimuksessa seurattiin 847 alunperin 40-69 vuotiasta miestä 8 vuoden ajan. Vuosittain 26 miehelle 1000;sta kehittyi erektiohäiriö. Tämä on kaksi kertaa enemmän kuin aiempien tutkimusten mukaan on arvioitu. Häiriö liittyi usein ...

Nivelrikkopolven fysikaalisesta hoidosta hyötyä

Polven nivelrikkovaivoja esiintyy jopa kolmanneksella 63-94 vuotiaista. Vaivoja hoidetaan usein fysikaalisella hoidolla, mutta onko hoidosta todellista hyötyä? Satunnaistetussa tutkimuksessa vertailtiin "lumehoitoa" fysikaaliseen hoitoon 83:lla ...

Uusia opaskirjoja

Tiedoksi: Diabetesliitto on julkaissut kirjan Ikäihmisen diabetes - hyvän hoidon opas, ja Vanhustyön keskusliitto oppaan ikäihmisen ruokavaliosta.http://www.diabetes.fi http://www.vanhustyonkeskusliitto.fi