Kirjoitukset

Löytyi 148 kirjoitusta vuodelta 2000.

Vanhaa antibioottia Alzheimerin taudin hoitoon?

Aikoinaan antibioottina ja edelleenkin ihovoiteissa käytetty kliokinoli saattaa estää Alzheimerin taudissa aivoihin kertyvien amyloidikertymien muodostumista ja jopa liuottaa jo syntyneitä amyloidiplakkeja. Samantyyppisiä kokeellisia tuloksia on aiemmin ...

Tehohoitoa vyöruusukipuun

Vyöruusun eli Herpes zoster-viruksen aiheuttama ihottuma ei ole harvinainen iäkkäillä. Sen ikävin seuraus voi olla ihottuman paranemisenkin jälkeen jäävä kipu, joka voi olla kovaa ja jatkua vuosikausia (postherpeettinen neuralgia). Hoito on yleensä ...

Lonkkasuojainten käyttö ehkäisee lonkkamurtumia

Suomalaisissa terveyskeskuksissa suoritetun tutkimuksen mukaan lonkkasuojaimista on selvää hyötyä ehkäistäessä vanhusten lonkkamurtumia. Tämä on ensimmäinen suuri tutkimus aiheesta ja sen mukaan lonkkamurtumariski väheni 60 %. NEJMin pääkirjoituksen ...

Lievät masennus ja tuleva toimintakyky

Jo lievätkin masennusoireet näyttävät ennustavan toimintakyvyn huononemista yli 65-vuotiailla. Tutkimukseen osallistui yli 3000 kotona-asuvaa iäkästä henkilöä 6 vuoden ajan.Seuranta-aikana ne, joilla oli lähtövaiheessa masennusoireita, kestivät huonommin ...

Turvallisuutta varfariinihoitoon

Antikoagulaatiohoito varfariinilla on tärkeä hoito ehkäistäessä mm. eteisvärinäpotilaiden aivohalvauksia. Hoito vaatii tarkkaa seurantaa toisaalta verenvuotojen välttämiseksi, toisaalta varmistamaan riittävä hyytymisen esto. Tässä satunnaistetussa ...

End of life JAMA-lehdessä

JAMA-lehden tämän päivän numerossa on teemana terminaalihoitoon ja elämän päättymiseen liittyvät kysymykset ja hoitoratkaisut.JAMA 2000, November 15 http://www.ama-assn.org

Statiinien käyttäjillä vähemmän dementiaa

Englantilais-amerikkalaisen tapaus-verrokkitutkimuksen mukaan dementiariski olisi pienempi statiinilääkkeitä käyttävillä. Samantyyppinen tulos on julkaistu aiemminkin tänä vuonna. Alzheimerin tautia ja vaskulaarista dementiaa sairastavia ei tutkimuksessa ...

Maailman vanhin nainen

Maailman vanhin nainen Eva Stone kuoli liki 115 vuotiaana Englannissa 2.11. Korkean ikänsä syyksi hän aikanaan mainitsi päivittäisen viskiryypyn ja keitetyn sipulin.

Kunto auttaa arkea-projekti Keravalla

Keravalla on vuodesta 1997 lähtien kehitelty toimintaa ikäihmisten sosiaalisen ja fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Toiminta on käynnistynyt Ray:n tukemana projektina ja siihen on liitetty fysioterapian progradututkimuksia. ...

Amerikan sydänyhdistyksen uudet ravintosuositukset

Uusimmassa Circulation-lehdessä on julkaistu Amerikan sydänyhdistyksen AHA;n uudet ravitsemussuositukset. Näillä pyritään paremmin ehkäisemään sepelvaltimotautia, aivohalvauksia ja myös liikapainoa väestötasolla.Circulation 2000;102. ss. 2284 ...

Hyvääkin vanhustenhoitoa on - ja paljon

Sekavin tuntein on täytynyt seurata vanhustenhoidosta käytyä keskustelua Helsingin Sanomien palstoilla. Siinä on lähinnä välittynyt vain se huonoin puoli asioista. Tämän takia tänään HS:n mielipidesivulla ilmestynyt Helsingin kaupungin potilasasiamiehen ...

100-vuotiaat ja kirurgia

100-vuotiaiden kansalaisten määrä kasvaa ja myös mahdollisen kirurgian tarve lisääntyy. New Yorkissa tutkittiin 60 keskimäärin 101 vuotiaan leikkauspotilaan kohtalo. Toimenpiteet olivat lähinnä ortopediaa ja vatsakirurgiaa.Pääsääntöisesti operaatiot ...

Eikä riskitöntä ole sairaalahoidon jälkeenkään

Tutkimuksessa seurattiin yli 300 >65 vuotiasta potilasta akuutin sairaalahoidon jälkeen 3 kuukauden ajan. Kahden viikon kuluessa sairaalasta pääsystä kaatumisriski oli n. 4 kertaa suurempi kuin 3 kuukauden kohdalla. Kaatumisriskiä lisäsi trisyklisten ...

Sairaalahoidon riskit

Sairaalahoitoon liittyy enemmän riskejä vanhoilla kuin nuoremmilla potilailla. Riskit liittyvät hoitotoimenpiteisiin, kaatumisiin, makuuhaavoihin, sairaalainfektioihin. Sairaalassa voi puhjeta sekavuustila ja pitkittynyt vuodelepo voi olla vaarallista. ...

Masennus kutistaa aivoja

Masennukseen näyttää liittyvän tunteita ja muistia käsittelevien aivoalueiden pienentymistä. Tämä saattaa johtua kroonisesta stressistä joka lisää glukokortikoidihormonien muodostumista. Nämä puolestaan ovat hermokudokselle haitallisia. Havainnot ...

Elinikä pitenee oikeasti?

Satavuotiaitten määrä mm. Suomessa on lisääntynyt jyrkästi, mutta johtuuko se vain siitä, että entistä suurempi osa ihmisistä selviää keski-iästä hengissä ja saa mahdollisuuden hyödyntää ihmislajin elinkaarta. Vai piteneekö myös maksimaalinen elinikä? ...

Tiatsidit ja luuntiheys: monenlaisia mekanismeja

Lokakuussa julkaistiin toinenkin kontrolloitu tutkimus tiatsidihoidosta ja luuntiheydestä, tulokset ovat samansuuntaiset kuin edellisellä tällä palstalla referoidussa tutkimuksessa. Tiatsidit siis näyttävät todella estävän luukatoa. Todennäköisesti ...

Alzheimer-symposium Kuopiossa 2001

Geriatrit huomio! Kuopiossa pidetään 13-15 maaliskuuta, 2001,Alzheimer-symposiumi, jonka lisätietoja saa osoitteesta:http://www.uku.fi/laitokset/neuro/adsymp...http://www.uku.fi/laitokset/neuro/adsymp...

Testosteronilaastarista apua angina pectorispotilailla

Satunnaistetussa, lumekontrolloidussa tutkimuksessa testosteronilaastarihoito lisäsi androgeenipitoisuutta veressä ja vähensi sydänlihaksen hapenpuutteen merkkejä EKG:ssa angina pectorista potevilla miehillä. Elämänlaatu koheni ja PSA ei muuttunut 12 ...