Kirjoitukset

Löytyi 148 kirjoitusta vuodelta 2000.

Ruokailu ja verenpaine

Pyörtyminen ja kaatuilutaipumus liittyvät vanhuksilla usein verenpaineen laskuun. Altistavien tekijöiden tunnistaminen on tärkeää haittojen vähentämiseksi. Yksi altistava tekijä on ruokailu, jonka jälkeen verenkierto suoliston alueella lisääntyy. ...

Tiatsidihoito lisää luuntiheyttä

Verenpainelääkkeinä käytettyjen tiatsididiureettien vaikutukseen liittyy kalsiumin erityksen vähentyminen munuaisissa. Teoriassa niillä pitäisi sis olla edullinen vaikutus luuntiheyteen. Asiaa tutkittiin satunnaistetussa lumekontrolloidussa tutkimuksessa ...

Melatoniini korjaa vuorokausirytmiä

Uusi tutkimus antaa tietoa melatoniinin merkityksestä uni-valverytmin säätelyssä. Vuorokausirytmin häiriöt voivat olla unettomuuden syynä. Rytmiä säätää normaalisti hypothalamus keskushermostossa, tämän 'kellokoneiston' viisarina toimii melatoniini. ...

Osteoporoosin hoidon uusia näkymiä

Luussa vallitsee tarkka tasapaino luuta muodostavan (osteoblastit) ja luuta hajottavan (osteoklastit)toiminnan välillä. Iän myötä tasapaino pyrkii siirtymään hajottamisen puolella ja seurauksena on osteoporoosi ja luunmurtumariski. Osteoporoosikin ...

Alzheimerin taudin lääkehoito

Kanadan OHTA eli Office for Health technology Assessment on julkaissut katsauksen Alzheimerin taudin läkehoidon vaikuttavuudesta. Raportti on luettavisshttp://www.ccohta.caKELAn, Suomen Neurologisen Yhdistyksen, Suomen Geriatrien ja Suomen Alzheimer ...

Masennuksen hoito iäkkäillä avohoitopotilailla

Tutkimuksessa vertailtiin masennuslääkettä, lumetta ja psykoterapiaa iäkkäillä (keskimääräinen ikä 71 v.) lievästä masennuksesta kärsivillä avohoidon potilailla. Masennuslääkettä saaneilla oireet vähenivät enemmän ja nopeammin kuin lumetta saaneilla. ...

Alaraajojen valtimotauti iäkkäillä - usein oireeton

Alaraajojen valtimotauti (PVD, peripheral vascular disease)on hyvin tavallinen iäkkäillä, esiintyvyys eri tutkimuksissa 12 - 25 % välillä. Oireena voi olla katkokävely, mutta useimmiten sairauteen ei liity tätä tyypillistä oiretta. Sen sijaan tauti voi ...

Letkuruokinnasta vielä

Yksi letkuruokinnan muoto on tähystyksen avulla mahalaukkuun asennettava ruokintaletku, joka USA:ssa on pitkälle korvannut nenä-mahaletkun. Iäkkäille potilaille näitä asennetaan USA:ssa vuosittain kymmeniä tuhansia ilman näyttöä toimenpiteen lopullisesta ...

Hoidon lopettaminen toivottomasti sairaalla

Helsingin Sanomien mielipidepalstalla on ollut keskustelua toivottomasti sairaan hoitolinjoista, erityisesti ravinnon ja nesteen annosta pidättäytymisestä (17.9. ja 21.9.). Suomalaisten ja kansainvälisten periaatteiden mukaan keinotekoinen ravinnon ja ...

Kokemuksia vanhustenhoidosta

Helsingin Sanomat kerää lukijoiden kokemuksia vanhusten hoidosta ja kokoaa niistä kirjoitussarjan lokakuulle.Kirjeet pyydetään lähettämään syyskuun loppuun mennessä tunnuksella " Hoidossa vai heitteillä", Helsingin Sanomat PL 65, 00089 Sanomattai ...

Uusia Käypä hoito-suosituksia

Duodecim-lehdessä on vastikään julkaistu kaksi uutta Käypä hoito-suositusta, toinen osteoporoosista (Duodecim 2000;116: ss.1172-88) ja toinen tulehduskipulääkkeiden turvallisesta käytöstä (Duodecim 2000;116, ss. 1914-31).http://www.duodecim.fi

Maailman Alzheimerpäivän luentotilaisuus 21.9.2000

Helsingin Kulttuuritalossa järjestetään maksuton yleisötilaisuus KUN DEMENTIA TULEE KOTIIN - Elämää dementoituneen kanssa torstaina 21.9.2000 klo 18.00-19.30 (kahvitarjoilu klo 17-18)Järjestäjinä Helsingin Alzheimer-yhdistys ry ja Novartis Finland Oy

IV Gerontologian päivät 26.-27.1.2001 Turussa

Gerontologian päivät järjestetään tammikuussa 2001 teemalla Vanhuus - mahdollisuudet ja haasteetJärjestäjät Turun yliopisto, Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry, Societas Gerontologica Fennica ry, Suomen Geriatrit ja Suomen Psykogeriatrinen yhdistys ...

Vapinan syyt ja hoito

Vapinan syistä ja nykyisistä hoitomahdollisuuksista on julkaistu katsaus, joka painottaa diagnoosin teon tärkeyttä oikean hoidon määrittelyssä. Beetasalpaajista on apua monenlaisessa vapinassa. Parkinsonin tautiin liittyvän vapinan hoito voi olla ...

Uusia kipulääkkeitä

Kipu- ja särkylääkkeiden käyttö on vanhuksilla tavallista mutta myös tarpeellista. Lääkkeisiin voi kuitenkin liittyä sivuvaikutuksia, mm. tulehduskipulääkkeisiin (NSAID-lääkkeet, joita ovat esimerkiksi tavalliset asetosalisylihappo ja ibuprofeeni) ...

Vanhenemista estämään

Uusi tutkimus tukee ajatusta siitä, että oksidatiivinen stressi, ts. hapettumiseen liittyvät ilmiöt ovat keskeisiä vanhenemisessa. Luonnollisen antioksidanttijärjestelmän tehostaminen pidensi tavanomaista elinikää 44 %. Valitettavasti tämä on vasta ...

Suun terveys ja sairaudet

Uusimmassa JAMA:ssa on katsaus hampaiden ja suun terveyden ja yleissairauksien välisistä suhteista. Myös ja erityisesti laitosvanhuksilla olisi näihin kiinnitettävä huomiota. Suun sairaudet ovat hankalia itsessään, mutta niillä on ilmeisiä yhteyksiä mm. ...