Kirjoitukset

Löytyi 79 kirjoitusta vuodelta 2001.

Depression seulontatestit

Depression seulontatestejä vertailtiin yli 60 vuotiailla potilailla (keskim ikä 79 v, 60 % naisia). Testit olivat: Geriatric Depression Scale (GDS-4, GDS-15 ja GDS-30), Mental Health Inventory MHI-1, sekä kansainvälisen tautiluokituksen (ICD-10) ...

Sukupuolierot 90-vuotiailla

Yli 90-vuotiaiden määrä lisääntyy nopeasti. Korkeasta iästä huolimatta monet tämän ikäiset kotonaan asujat ovat kuitenkin varsin hyvässä kunnossa, todettiin tukholmalaisia vanhuksia koskeneesa tutkimuksessa.502:sta tutkitusta 19 %:lla ei ollut erityisiä ...

Katsaus iäkkäiden sydänkuntoutuksesta

Vaikka sydänpotilaat ovat yhä iäkkäämpiä, on käytettävissä vain vähän tutkimuksia näillä potilailla tehdyn kuntoutuksen vaikutuksista. Näistä tutkmuksista tehty systemoitu katsaus viittaa kuitenkin siihen, että kuntoutuksen vaikutukset ovat ...

Onnistunut vanheneminen

Onnistuneen vanhenemisen (successful aging) ilmenemistä tutkittiin 599:lla hollantilaisilla yli 85 vuotiaalla Leiden 85-plus Studyssa. Onnistumista arvioitiin monipuolisilla mittareilla, ja tutkimukseen sisältyi myös laadullinen osio, 27 vanhuksen ...

Tulehduskipulääkkeiden käyttö ja Alzheimerin tauti

Pitkäaikaiseen tulehduskipulääkkeiden käyttöön (NSAID) näyttää liittyvän pienempi Alzheimerin taudin (muttei verisuoniperäisen dementian ?!) riski. Tutkimuksessa seurattiin lähes 7000 henkilöä noin 7 vuoden ajan. Seurannan aikana kehittyi lähes 400 ...

Hoivakotipotilaiden hengitystietulehdukset

36 hoivakodin (nursing home) 1044 asukkaalla tehty tutkimus saattaa auttaa paremmin arvioimaan alempien hengitysteiden tulehduksien aiheuttamaa kuolemanvaaraa ja ennustetta. Ennustetta varten rakennettiin malli 8 tekijästä, jotka voitiin suhteellisen ...

Heart Protection Studyn nettisvu

Viime viikolla julkaistun Heart Protection Studyn (jossa 20 000 potilaalla vertailtiin kolesterolilääkettä, lumetta ja vitamiineja, kts ed. uutiset) nettisivulta www.hpsinfo.com löytyvät mm. kongressissa esitetyt diakuvat.Toisenlaisiinkin tulkintoihin ...

Sydäninfarktiin liittyvän riskin arviointi

Sydäninfarktin liuotushoitotutkimuksessa selvitettiin yli 13 000 potilaan ennustetta. Tämän arvioimiseksi kehitettiin infarktin akuutissa vaiheessa mitatuista yksinkertaisista muuttujista (potilaan ikä, sydämen lyöntitiheys, systolinen ...

Vitamiinilisita ei hyotya sydantautien ehkaisyssa

Suuren englantilaisen Heart Protection Studyn tulokset julkaistiin hetki sitten American Heart Associationin kongressissa Kaliforniassa. Tutkimuksessa oli mukana 20 000 40-80 vuotiasta henkilöä joilla oli suuri valtimotaudin riski. Heita hoidettiin ...

Opas neuropaattisesta kivusta

Suomen Kivuntutkimusyhdistys ry on julkaissut terveydenhuoltohenkilöstölle tarkoitetun opaskirjasen edistämään neuropaattisen eli hermovaurioperäisen kivun tunnistamista ja hoitoa. Opasta voi kysyä myös sähköpostilla saila.vaahtera@pfizer.com

Statiinihoito ja aorttaläpän ahtauma

Sydämen aorttaläpän ahtauma on tavallinen läppävika iäkkäillä. Hoito kolesterolia pienentävällä statiinilääkkeellä saattaa ehkäistä aorttaläpän ahtautumista. Tulos perustuu 174 keskimäärin 68 vuotiaan läppäpotilaan seurantaan 21 kk ajan. Potilaista ...

Geriatriksi UK:ssa

Jotta ylipäätänsä lääkärin ammattia voi harjoittaa täällä Englannissa, pitää kuulua Medical Registeriin. Tätä rekisteriä pitää yllä GMC (General Medica Council). Lähetin sinne hyvissä ajoin ennen Englantiin saapumista asiakirjani. Mukaan oli laitettava ...

Vanhuus ei este tehokkaille syöpähoidoille

Paksusuolen syöpään annettava solunsalpaajahoito hyödyttää yhtä lailla yli 70 vuotiaita kuin nuorempiakin potilaita. Myöskään hoitoon liittyvissä sivuvaikutuksissa ei juuri ollut eroa nuorempien ja vanhempien potilaiden välillä.Toistuvasti on kuitenkin ...

Biogerontologian nettisivu avattu

Amerikkalainen tiedelehti Science on avannut SAGE KE (Science of Aging Knowledge Environment)-nimisen internetsivun, johon pyritään keräämään uusin biologista vanhenemista koskeva tutkimustieto.http://sageke.sciencemag.org