Kirjoitukset

Löytyi 6 kirjoitusta vuoden 2001 joulukuulta.

Onnistunut vanheneminen

Onnistuneen vanhenemisen (successful aging) ilmenemistä tutkittiin 599:lla hollantilaisilla yli 85 vuotiaalla Leiden 85-plus Studyssa. Onnistumista arvioitiin monipuolisilla mittareilla, ja tutkimukseen sisältyi myös laadullinen osio, 27 vanhuksen ...

Katsaus iäkkäiden sydänkuntoutuksesta

Vaikka sydänpotilaat ovat yhä iäkkäämpiä, on käytettävissä vain vähän tutkimuksia näillä potilailla tehdyn kuntoutuksen vaikutuksista. Näistä tutkmuksista tehty systemoitu katsaus viittaa kuitenkin siihen, että kuntoutuksen vaikutukset ovat ...

Sukupuolierot 90-vuotiailla

Yli 90-vuotiaiden määrä lisääntyy nopeasti. Korkeasta iästä huolimatta monet tämän ikäiset kotonaan asujat ovat kuitenkin varsin hyvässä kunnossa, todettiin tukholmalaisia vanhuksia koskeneesa tutkimuksessa.502:sta tutkitusta 19 %:lla ei ollut erityisiä ...

Depression seulontatestit

Depression seulontatestejä vertailtiin yli 60 vuotiailla potilailla (keskim ikä 79 v, 60 % naisia). Testit olivat: Geriatric Depression Scale (GDS-4, GDS-15 ja GDS-30), Mental Health Inventory MHI-1, sekä kansainvälisen tautiluokituksen (ICD-10) ...