Kirjoitukset

Löytyi 14 kirjoitusta vuoden 2001 syyskuulta.

Kilpirauhasen oireeton mutta vaarallinen liikatoiminta

Vähäoireiset tai oireettomat (subkliiniset) kilpirauhasen toimintahäiriöt ovat tavallisia, etenkin iäkkäillä. Niillä on myös ennusteellista merkitystä. Tässä väestötutkimuksessa matala TSH taso (viitaten klipirauhasen liikatoimintaan eli ...

Vielä uutta koulutusta

30.10.2001 järjestetään Kuopiossa symposium aiheesta Ravitsemushoito tänään. Mukana myös geriatriaan liittyvää.Ilmoittautuminen 16.10 mennessä: KYS, kliinisen ravitsemuksen yksikkö/Heleena Majander, PL 1777, 70211 Kuopio

Synkopen selvittely

650:n synkopen (äkillinen tajunnanmenetys)takia päivystyspoliklinikalle tulleen potilaan syy selvisi tavanomaisin menetelmin (kliininen tutkimus, lepoEKG, karotishieronta ja perusverikokeet) 76 %:ssa tapauksista. 36 %:lla syy oli neurokardiogeeninen, 24 ...

Näön menetyksen riski temporaaliarteriitissa

Temporaaliarteriittiin eli ohimovaltimon tulehdukseen voi liittyä silmäoireita, jotka ovat taudin pelätyin seuraus. Tutkimuksessa seurattiin 174 potilasta, heistä 28 %:lla oli silmäoireita ja 13 %:lla tulehdus johti pysyvään näönmenetykseen. Riski oli ...

Vanhuuteen liittyvän lihaskadon mekanismi

Vanhenemiseen liittyy lihaskato,sarkopenia,joka huonontaa toimintakykyä mahdollisesti altistaa diabetekselle ja osteoporoosille - ja johtaa helposti noidankehään. Tätä pahentavat edelleen sairaudet ja ravinnon valkuaisenpuute. Syynä ei ilmeisestikään ole ...

Tulevia tapahtumia

Maailman Alzheimer-päivää vietetään 21.9. Päivään liittyy mm. yleisötilaisuuksia, näistä tietohttp://www.alzheimerintauti.netMaailman Sydänpäivää vietetään puolestaan 30.9. Tähän liittyvät yleisöluennot Säätytalolla.26.10. järjestetään Helsingissä ...

Ennakkotietoa gerontologiakongresseista

Seuraava skandinaavinen gerontologiakongressi järjestetään Århusissa, Tanskassa toukokuussa 2002. Seuraavasa kuussa, 18-21.6.2002 on VI European Congress of Clinical Gerontology Moskovassa.Bolognassa, Italiassa, järjestetään 19.-21.6.2003 3rd Bologna ...

Iäkkäiden ennuste sydäninfarktin jälkeen

100 000 yli 65-vuotiaan sydäninfarktipotilaan kuolemanriski oli 22 % infarktia seuraavan vuoden aikana. Potilaiden ominaisuuksista (ikä, sydämen tila, painoindeksi ym) tutkijat rakensivat pisteytyksen jonka avulla voidaan riskiä arvioida. Jos riski oli ...

Auringonvalo ja eturauhassyöpä

Ultraviolettisäteily saattaa vähentää eturauhassyövän riskiä pohjoisella pallonpuoliskolla. Englantilaisessa tutkimuksessa vertailtiin eturauhassyöpää sairastavia miehiä hyvänlaatuista eturauhasen liikakasvua poteviin. Eri mittarein mitattuna ...

Katso korvaan

Vahan tukkima korvakäytävä oli hyvin tavallinen geriatrisen akuuttiosaston potilailla. Vähintään yksi tulppa löytyi 75 %:lla. Polikliinisilla potilailla tulppia löytyi vain 45 %:lla. Miten korvavaha vaikuttaa muualle kuin korvaan - esim. tasapainoon - on ...

PROGRESS-tutkimus aivoverenkiertohäiriöpotilailla

Tutkimukseen osallistui yli 6000 potilasta (puolet yli 65-vuotiaita), jotka olivat aiemmin sairastaneet aivoinfarktin tai TIA-kohtauksen. Vain osalla oli kohonnut verenpaine. Potilaat satunnaistetiin saamaan joko ACE-estäjä perindopriilia+diureettia tai ...

Terveisiä Pariisista ja Tukholmasta

Pariisissa järjestettiin 29.8.-1.9 ensimmäinen Euroopan Unionin geriatrian yhdistyksen (EUGMS)kongressi. Paikalla oli n. 900 osallistujaa lähinnä Euroopan Unionin jäsenmaasta + muutamasta muusta. Jo ensimmäinen kongressi oli selvä osoitus uuden ...