Kirjoitukset

Löytyi 79 kirjoitusta vuodelta 2001.

Biogerontologian nettisivu avattu

Amerikkalainen tiedelehti Science on avannut SAGE KE (Science of Aging Knowledge Environment)-nimisen internetsivun, johon pyritään keräämään uusin biologista vanhenemista koskeva tutkimustieto.http://sageke.sciencemag.org

Eturauhassyövän seulonta - hyöty edelleen epäselvä

Katsauksessa käydään läpi seulontaa - lähinnä PSA testausta - koskevat ongelmat: toisaalta taudin varhainen löytyminen, toisaalta testien epävarmuus, väärät positiiviset löydökset, hoitojen riskit ja positiiviseen PSA-löydöksen aiheuttama huoli. Testiä ...

Diastolinen vajaatoiminta - yleistyy ikääntyessä

30-50 sydämen vajaatoiminnasta arvioidaan olevan sellaista, jossa vasemman kammion pumppausvoima ei ole vähentynyt (systolinen vajaatoiminta)vaan kyse on kammion seinämän relaksaatiohäiriöstä, jäykkyydestä, sydämen lepovaiheen aikana (diastolinen ...

Rohto-ohjelma

Lääkehoidolla on geriatriassakin tärkeä merkitys. Jo pari vuotta sitten käynnistynyt Rohto-projekti pyrkii järkiperäiseen lääkkeiden käyttöön mm. pienryhmäoppimisen avulla. Projektiin voi tutustua Rohto-ohjelman kotisivulla.http://www.rohto.org

Musiikki parantaa dementiapotilaiden muistia?

Dementiapotilaita haastateltiin erilaisissa ääniympäristöissä. Ääni ylipäänsä auttoi muistamaan paremmin kuin hiljaisuus, mutta musiikki oli vielä parempaa kuin kokeessa käytetyt kahvilan äänet. Tutulla tai tuntemattomalla musiikilla ei sen sijaan ollut ...

Alzheimerin taudin riskigeenejä kartoitetaan

Yhä suuremmaksi on noussut kiinnostus Alzheimerin taudin ja kardiovaskulaaristen sairauksien mahdollisista yhteisistä risketekiköistä ja altistavista geeneistä. suomalaiset kollegat tutkivat näitä Vantaan yli 85-vuotiailla. Ei löytynbyt eroja ...

Banaanikärpäsen elinikää pidentävä geeni löytyi

Jonkinlaiseen gerontologisen perustutkimuksen läpimurtoon päättyi vuosi 2000.Banaanikärpäsestä löytyi geeni, jonka muutos pidensi hyönteisen keskimääräistä elinikää 37 päivästä 70 päivään ja vielä siten, että normaalit toiminnat säilyivät hyvinä.Geeni ...

Käypä hoito-suositukset verkossa

Käypä hoito-suositusten määrä lisääntyy koko ajan, uusimpana sydäninfarktin diagnostiikka. Muita geriatriaan liittyviä ovat mm. virtsatieinfektioiden hoito, osteoporoosin hoito, helikobakteeri-infektion diagnostiikka ja hoito.Suositukset ovat luettavissa ...

Ajankohtaista Gernetistä

<a href="../moniste/" target="_top">Gernetin Opetuspaketti</a> tarkistettiin viimeksi vv. 97-98. Olemme paraikaa tarkistamassa tekstejä ja pyrimme saamaan paketin vaiheittain ajan tasalle tämän talven aikana. Kannattaa muuten aina käyttää Hakua, koska ...

HYVET - iäkkäiden verenpainetutkimus

Yli 80-vuotiaiden ikäryhmä on kovaa vauhtia kasvamassa. Verenpaineen hoidon hyödyistä vanhuksilla on selkeä näyttö. Kuitenkin näissä tutkimuksissa yli 80-vuotiaiden osuudet ovat olleet pieniä, eikä johtopäätöksiä diastolisen verenpaineen hoidon hyödystä ...

SGF:n ja Suomen Geriatrien vuosikokous

Societas Gerontologica Fennican ja Suomen Geriatrien vuosikokoukset on päätetty pidettäväksi perjantaina 23.3.2001. Jäsenet, merkitkää päivämäärä muistiin. Ohjelma varmistuu lähiaikoina ja saatte tarkemman kutsun. Teemana on vanhusten lääkehoito.

Henkisen suorituskyvyn heikkenemisen riskitekijöitä

Kognitiivisen eli henkisen suorituskyvyn säilyttäminen on geriatrian keskeisiä haasteita. Amerikkalaisen seurantatutkimuksen mukaan yksi tapa on hoitaa tehokkaasti kohonnutta verenpainetta ja diabetesta keski-iässä. Kumpikin riskitekijä huonontaa ...

Hiusanalyysit epäluotettavia

Uusi vuosi on taas hyvässä vauhdissa ja mielenkiintoisia tutkimustuloksia suorastaan vilisee.Amerikassa selvitettiin hiuksista tehtyjen kemiallisten analyysien luotettavuutta ja se osoittautui heikoksi. Näitä analyyseja on Suomessakin markkinoitu esim. ...

Nikamamurtuma uusii helposti

Nikamamurtumat ovat tavallisimpia osteoporoosiin liittyviä murtumia. Vaikka vain osa antaa oireita, ne voivat helposti rajoittaa toimintakykyä ja niiden olemassaolo liittyy myös muiden murtumien lisääntyneeseen riskiin. Tämän tutkimuksen mukaan ...

Aivohalvausyksikön teho kyseenalaistui Göteborgissa

Stroke-unitien tehosta ja merkityksestä on kiistelty 20 vuotta ja vähitellen usko niiden vaikuttavuuteen on voittanut. Useimmat tutkimukset aiheesta on kuitenkin tehty all 75-vuotiailla potilailla ja siksi tulosten ulkoinen validiteetti ei aina ole ollut ...

Tulehduskipulääkkeistä perinpohjin

Tulehduskipulääkkeet (NSAID-lääkkeet) on yksi eniten käytetyistä lääkeaineryhmistä myös iäkkäillä, lääkkeistä vanhimpana asetosalisyylihappo eli ASA (Aspirin, Disperin, Primaspan). Niistä on paljon hyötyä - esim sydänpotilaille pieniannoksisesta ASAsta - ...

Alzheimerin taudin ehkäisy ja verenpaineen hoito

Yksi iäkkäillä tehdyn SYST-EUR-verenpainetutkimuksen mielenkiintoisia tuloksia oli se, että myös Alzheimerin tautia ilmaantui vähemmän verenpainelääkitystä saaneessa ryhmässä.Luvut olivat kuitenkin pieniä ja kysymyksiä on myös herättänyt se, ettei ...

Statiinihoito ehkäisee Alzheimerin tautia?

Hyperkolesterolemian on pitkäkestoisissa tutkimuksissa todettu ennustavan Alzheimerin tautia ja epidemiologiset havainnot ovat viitanneet pienempään dementiariskiin statiinilääkkeitä käyttäneillä. . Uusien kokeellisten havaintojen mukaan kolesteroli voi ...