Kirjoitukset

Löytyi 5 kirjoitusta vuoden 2002 helmikuulta.

Vanhusten kuntoutus-symposiumi

Societas Gerontologica Fennican ja Vanhustyön keskusliiton toimesta järjestettiin 14.2.2002 kutsusymposium: Vanhusten kuntotuksen uudet haasteet ja mahdollisuudet. Tilaisuuteen oli kutsuttu edustajat kuntien vanhustenhuollosta, yliopistoista, ...

Lonkkasuojaimet suojaavat murtumilta

Useimmat lonkkamurtumat syntyvät kaatumisen seurauksena. Murtumariskiä voidaan vähentää lonkkasuojaimilla, joista ensimmäiselle mallille haettiin USA:ssa patenttia jo vuonna 1959. Tällä hetkellä suojainten päätyypit ovat pehmeä, iskua vaimentava ja kova ...

Statiinista hyötyä myös infektiossa?

Statiinit ovat kolesterolilääkkeitä, joilla on myös tulehdusta vähentävää vaikutusta. Niiden käyttäjillä oli myös pienempi kuolemanriski vaikeissa bakteeritulehduksissa: 388 infektiopotilaalla kuolleisuus oli 28 % niillä jotka eivät käyttäneet statiinia, ...

Täsmällisempää diureettihoitoa

Diureetit eli nesteenpoistolääkkeet ovat tärkeä hoitomuoto sydämen vajaatoiminnassa ja siihen liittyvissä turvotuksissa. Tehokkaista diureeteista on Suomessa tavallisin furosemidi. Tarvittava diureetin määrä vaihtelee usein, syynä mm. nautitun suolan ...