Kirjoitukset

Löytyi 3 kirjoitusta vuoden 2002 maaliskuulta.

Fluvastatiini pallolaajennuksen jälkeen

Amerikan kardiologiyhdistyksen (American College of Cardiology) kokouksessa esiteltiin hollantilaisen LIPS-tutkimuksen (Lescol Intervention Prevention Study) tulokset, jossa seurattiin 1900 potilasta 4 vuoden ajan sepelvaltimoiden pallolaajennuksen ...

Lisähyötyä korkean riskin verenpainepotilailla

LIFE-tutkimuksessa (The Losartan Intervention For Endpoint reduction in hypertension study) vertailtiin angiotensiinireseptorien (ATR)-salpaaja losartaania ja beetasalpaajaa yli 9000 :lla korkean riskin verenpainepotilailla, iältään 55-80 vuotiaita. ...

Aivojen käyttö ehkäisee Alzheimerin tautia

Aivotkin näyttävät surkastuvan käytön puutteessa. Iäkkäitä katolisia pappeja, nunnia ja munkkeja koskevassa tutkimuksessa seurattiin 801 henkilöä - joilla ei ollut lähtövaiheessa dementiaa - 4-5 vuoden ajan. Kaikille laskettiin myös henkisen toiminnan ...