Kirjoitukset

Löytyi 12 kirjoitusta vuoden 2002 huhtikuulta.

Vuoden nainen

Suomen liike- ja virkanaiset ovat valinneet Helsingin Kustaankartanon vanhainkodin ylilääkärin, geriatri Harriet Finne-Soverin vuoden naiseksi vanhusten hyväksi tehdystä työstä. Onnittelut.

Eeva Jalavisto symposium Helsingissä 19.4.2002

Societas Gerontologica Fennica (SGF) järjesti perinteisen Eeva Jalavisto symposiumin Helsingissä 19.4.2002 aiheena Gerontologian haasteet uudella vuosituhannella. Symposiumissa käsiteltiin monipuolisesti vanhenemiseen ja vanhuksiin liittyviä kysymyksiä. ...

Kokousterveisiä Brittein saarilta

British Geriatric SocietySpring MeetingTelford10-11.4. 2002Brittien geriatriyhdistyksen kevätkokous oli Telfordissa, Birminghamista luoteeseen. River Seven halkoo vanhoja, historian täyttämiä maisemia. Ikivanha tullipaikka valvoi joen ylittäjiä vanhalla ...

Selittämättömän painonlaskun taustatekijät

Tutkimuksessa seurattiin 3 vuoden ajan 158 potilasta, jotka oli lähetetty selvityksiin laihtumisen takia. Laihtumisen syy selvisi 84 %:ssa ja jäi epäselväksi 16 %:lla. Pahanlaatuinen kasvain (puolella tapauksista ruuansulatuskanavan alueella) löytyi ...

Vesi lääkkeeksi ortostatismiin

Ortostaattinen hypotensio eli verenpaineen voimakas lasku pystyynnoustessa on tavallinen kaatumisen taustatekijä. Sama ilmiö voi tapahtua myös ruokailun jälkeen, kun verenkierto voimistuu ruuansulatuskanavan alueella ja verenpaine laskee. Vedenjuonti voi ...

Alzheimerin taudin olemus

Kalifornialaisen neuropatologin katsauksen mukaan ei-suvuttain ilmenevä Alzheimerin tauti on ensisijaisesti verisuoniperäinen - ei neurodegeneratiivinen - sairaus. Alzheimer-potilaiden hoito ja sairauden ehkäisy sekä Alzheimerin tautia koskeva tutkimus ...

Sairastuminen lentokoneessa

Katsausartikkelissa käsitellään lentomatkan aikana tapahtuvia sairaskohtauksia ja miten niitä hoidetaan. Useimmat tapauksista liittyvät vasovagaalisiin ongelmiin (pyörtyminen, huimaus, heikotus, hyperventilaatio, joita voi osin ehkäistä syömällä ja ...

Statiinihoito ja valtimojäykkyys

Kolesterolin tehokas pienentäminen parantaa valtimoiden kimmoisuutta. 80 mg atorvastatiinia päivässä pienensi LDL-kolesterolia 48 %, laski tilastollisesti merkitsevästi systolista verenpainetta ja lisäsi valtimonseinämän joustavuutta lumelääkkeeseen ...

Aivot ja verenpaine

Magneettikuvauksella todettavat aivojen valkean aineen muutokset ennustavat aivohalvauksia ja älyllisten toimintojen heikentymistä. 50-60 vuotiailla muuten terveillä verenpainepotilailla tehdyssä tutkimuksessa todettiin valkean aineen muutosten olevan ...

Kiista PSA-testistä jatkuu

PSA-seerumitestillä toivotaan voitavan diagnosoida eturauhassyöpä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja näin parantaa potilaiden ennustetta. Edelleenkin on kuitenkin epäselvää, mikä on testaamisen todellinen hyöty. Johtaako se vain suureen joukkoon ...