Kirjoitukset

Löytyi 8 kirjoitusta vuoden 2002 toukokuulta.

Psyykenlääkkeiden käyttö laitosvanhuksilla

Stakesin, FinRAIn ja Chydenius-instituutin organisoima symposium laitosvanhusten psyykenlääkityksistä pidettiin 14.5.2002 Tampereella Koukkuniemen vanhainkodin tiloissa. Tilaisuudessa sai hyvän läpileikkauksen aiheesta, joka on herättänyt paljon ...

Uutiskatko

Linjoissa on ollut pieniä ongelmia ja kaikki tarkoitetut uutiset eivät ole päätyneet palstalle. Tämä nyt kuitenkin.

Iäkkäiden diabeetikoiden riskitekijät

Amerikkalaisen väestöpohjaisen Cardiovascular Health Studyn tulosten mukaan yli 65-vuotiaiden diabeetikoiden hoitoon suhtaudutaan leväperäisemmin kuin nuoremmilla potilailla tai samanikäisillä ei-diabeetikoilla. Tämä koskee sekä kohonneen verenpaineen ...

Kaatumisten ehkäisy vanhainkodissa

Ruotsalaisessa tutkimuksessa pyrittiin monitekijäisellä ohjelmalla ehkäisemään kaatumisia. Tutkimus oli satunnaistettu ja kontrolloitu. Ehkäisyohjelman sisäänajo kesti 11 viikkoa ja siihen kuului sekä ympäristöön että yksilöön kohdistuvia räätälöityjä ...