Kirjoitukset

Löytyi 7 kirjoitusta vuoden 2002 kesäkuulta.

SCOPE-tutkimuksen tulokset julkistettiin

Suuri Scope- tutkimus, jossa 4937 keskimäärin 76-vuotiasta lievää RR-tautia sairastavaa hoidettiin candesartanilla tai muulla 15 maassa, on nyt tulosten osalta alustavasti julkaistu Prahassa 27.6.02. Suuri yllätys oli se, että vertailuryhmää olikin ...

Terveisiä tapaturmien maailmankonferenssista Kanadasta.

6th World Conference on Injury Prevention and Control pidettiin Montrealissa, Kanadassa 12.-15.5.2002. Konferenssissa oli myös vanhusten kaatumisia ja niiden ehkäisyä käsitteleviä sessioita.(verkossa: www.trauma2002.com). Kanadalaiset Scott ym. ovat ...

Glaukooma ja helikobakteeri

Mahalaukun helikobakteerin ja silmänpainetaudin eli glaukooman välillä näyttää olevan yllättävä yhteys. Helikobakteeri todettiin 88 %:lla galukoomapotilasta mutta vain 47 %:lla verrokeista. Helibakteerin häätö vähensi silmänpainetta ja kohensi ...

Vanhusten itsemurhat

Ruotsalaisessa tapaus-verrokkitutkimuksessa yli 65-vuotiaiden itsemurhia ennustivat näkökyvyn ongelmat, neurologiset sairaudet ja pahanlaatuiset kasvaimet. Itsemurhavaara oli kuusinkertaistunut henkilöillä joilla oli jokin vakava fyysinen sairaus.Yhteys ...

Toiminta ehkäisee dementiaa

Ruotsalaisen Kungsholmen-projektin aineistossa, sekä henkinen että sosiaalinen aktiivisuus liittyi pienempään dementiariskiin yli 6 vuoden seurannassa. Aivoja siis kannattaa harjoittaa, eikä pelkästään älyllisellä vaan myös tunnetasolla.Wang ym. Amer J ...