Kirjoitukset

Löytyi 90 kirjoitusta vuodelta 2002.

Täsmällisempää diureettihoitoa

Diureetit eli nesteenpoistolääkkeet ovat tärkeä hoitomuoto sydämen vajaatoiminnassa ja siihen liittyvissä turvotuksissa. Tehokkaista diureeteista on Suomessa tavallisin furosemidi. Tarvittava diureetin määrä vaihtelee usein, syynä mm. nautitun suolan ...

Suomen Geriatrien kysely 2001

Viime vuonna toteutettiin geriatrien piirissä jäsenkysely. Mielenkiintoiset tulokset on nyt analysoitu ja voit tarkastella niitä Suomen Geriatrien sivulla (vaatii salasanan).

Statiinihoito ja valtimojäykkyys

Kolesterolin tehokas pienentäminen parantaa valtimoiden kimmoisuutta. 80 mg atorvastatiinia päivässä pienensi LDL-kolesterolia 48 %, laski tilastollisesti merkitsevästi systolista verenpainetta ja lisäsi valtimonseinämän joustavuutta lumelääkkeeseen ...

Toimivaa asumista

Meneillään olevilla Lääkäripäivillä käsitellään mm. uusinta teknologiaa vanhusten apuna. Toimiviin asumisratkaisuihin voi käydä tutustumassa Toimiva koti-näyttelyssä, os. Käpyläntie 13, 00600 Helsinki, puh. 09-3108 0353, email ...

Lonkkasuojaimista hyötyä vain jos niitä käytetään

Australialaisessa tutkimuksessa ei lonkkasuojaimista saatu tilastollisesti merkitsevää hyötyä keskimäärin 85-vuotiailla vanhainkotien potilailla. Ongelma oli todennäköisesti se, että vain puolet tutkittavista todella käytti suojaimia; yhtäkään ...

Tiedotus Valencia Forumista 1-4.4.2002

Lisätietoja Valencian kongressista nettisivulta.THE VALENCIA FORUM This is a scientific meeting where science meets policy and practice and works to make a real difference. THE UNITED NATIONS SECOND WORLD ASSEMBLY ON AGEING WILL TAKE PLACE IN MADRID, ...

Statiinista hyötyä myös infektiossa?

Statiinit ovat kolesterolilääkkeitä, joilla on myös tulehdusta vähentävää vaikutusta. Niiden käyttäjillä oli myös pienempi kuolemanriski vaikeissa bakteeritulehduksissa: 388 infektiopotilaalla kuolleisuus oli 28 % niillä jotka eivät käyttäneet statiinia, ...

Lonkkasuojaimet suojaavat murtumilta

Useimmat lonkkamurtumat syntyvät kaatumisen seurauksena. Murtumariskiä voidaan vähentää lonkkasuojaimilla, joista ensimmäiselle mallille haettiin USA:ssa patenttia jo vuonna 1959. Tällä hetkellä suojainten päätyypit ovat pehmeä, iskua vaimentava ja kova ...

Vanhusten kuntoutus-symposiumi

Societas Gerontologica Fennican ja Vanhustyön keskusliiton toimesta järjestettiin 14.2.2002 kutsusymposium: Vanhusten kuntotuksen uudet haasteet ja mahdollisuudet. Tilaisuuteen oli kutsuttu edustajat kuntien vanhustenhuollosta, yliopistoista, ...

Aivojen käyttö ehkäisee Alzheimerin tautia

Aivotkin näyttävät surkastuvan käytön puutteessa. Iäkkäitä katolisia pappeja, nunnia ja munkkeja koskevassa tutkimuksessa seurattiin 801 henkilöä - joilla ei ollut lähtövaiheessa dementiaa - 4-5 vuoden ajan. Kaikille laskettiin myös henkisen toiminnan ...

Kokousterveisiä Brittein saarilta

British Geriatric SocietySpring MeetingTelford10-11.4. 2002Brittien geriatriyhdistyksen kevätkokous oli Telfordissa, Birminghamista luoteeseen. River Seven halkoo vanhoja, historian täyttämiä maisemia. Ikivanha tullipaikka valvoi joen ylittäjiä vanhalla ...