Kirjoitukset

Löytyi 90 kirjoitusta vuodelta 2002.

Gerontologinen epidemiologia-kurssi

Gerontologinen epidemiologia - Jatko- ja täydennyskoulutus Turussa 29.-30.10.2002 (12 tuntia), Paikka: Turun yliopisto, Sanitas-talon luentosali (3. krs) Lemminkäisenkatu 1, Turku.Ilmoittautumiset 25.10.2002 mennessä osastosihteeri Ritva Kultalahdelle, ...

Senioripysäkki

Senioripysäkki on psykososiaalisista ongelmista kärsiville ikäihmisille ryhmäterapiaa ja yksilökeskusteluita tarjoava keskus. Halutessaan asiakas saa myös vapaaehtoisen tukihenkilön.Toiminnasta vastaavat terveysalan ammattilaiset, jotka ovat ...

Dementíasymposium

Valtakunnallinen Dementiahoitopäivä VI järjestetään 4.10.2002 Helsingissä Biomedicumissa. Tarv. lisätiedot merja.illi@helsinki.fiIlmoittautua voi alla olevassa www-osoitteessa.http://www.studium.helsinki.fi

Alzheimerin tauti - geenit vai elintavat syynä?

Alzheimerin taudin syyt ovat herättäneet keskustelua Gernetinkin palstoilla. Vain pieni osa taudista on ns. geneettistä, suurin osa esiintyy satunnaisesti. Taustat saavat jälleen lisävalaistusta suomalaistutkimuksesta, jossa todettiin keski-iän ...

EUGMS Symposium joulukuussa

Seuraava EUGMS:n symposium Osteoporosis and depressive illness in older people järjestetään 6-8.12.2002 Warwickissa, Englannissa. Abstrakteja voi lähettää ja ohjeet ainakin ranskaksi löytyvät sivulta www.mfgroupe.comSaanemme paperisenkin ...

SCOPE-tutkimuksen tulokset julkistettiin

Suuri Scope- tutkimus, jossa 4937 keskimäärin 76-vuotiasta lievää RR-tautia sairastavaa hoidettiin candesartanilla tai muulla 15 maassa, on nyt tulosten osalta alustavasti julkaistu Prahassa 27.6.02. Suuri yllätys oli se, että vertailuryhmää olikin ...

Toiminta ehkäisee dementiaa

Ruotsalaisen Kungsholmen-projektin aineistossa, sekä henkinen että sosiaalinen aktiivisuus liittyi pienempään dementiariskiin yli 6 vuoden seurannassa. Aivoja siis kannattaa harjoittaa, eikä pelkästään älyllisellä vaan myös tunnetasolla.Wang ym. Amer J ...

Vanhusten itsemurhat

Ruotsalaisessa tapaus-verrokkitutkimuksessa yli 65-vuotiaiden itsemurhia ennustivat näkökyvyn ongelmat, neurologiset sairaudet ja pahanlaatuiset kasvaimet. Itsemurhavaara oli kuusinkertaistunut henkilöillä joilla oli jokin vakava fyysinen sairaus.Yhteys ...

Glaukooma ja helikobakteeri

Mahalaukun helikobakteerin ja silmänpainetaudin eli glaukooman välillä näyttää olevan yllättävä yhteys. Helikobakteeri todettiin 88 %:lla galukoomapotilasta mutta vain 47 %:lla verrokeista. Helibakteerin häätö vähensi silmänpainetta ja kohensi ...

Terveisiä tapaturmien maailmankonferenssista Kanadasta.

6th World Conference on Injury Prevention and Control pidettiin Montrealissa, Kanadassa 12.-15.5.2002. Konferenssissa oli myös vanhusten kaatumisia ja niiden ehkäisyä käsitteleviä sessioita.(verkossa: www.trauma2002.com). Kanadalaiset Scott ym. ovat ...

Kaatumisten ehkäisy vanhainkodissa

Ruotsalaisessa tutkimuksessa pyrittiin monitekijäisellä ohjelmalla ehkäisemään kaatumisia. Tutkimus oli satunnaistettu ja kontrolloitu. Ehkäisyohjelman sisäänajo kesti 11 viikkoa ja siihen kuului sekä ympäristöön että yksilöön kohdistuvia räätälöityjä ...

Iäkkäiden diabeetikoiden riskitekijät

Amerikkalaisen väestöpohjaisen Cardiovascular Health Studyn tulosten mukaan yli 65-vuotiaiden diabeetikoiden hoitoon suhtaudutaan leväperäisemmin kuin nuoremmilla potilailla tai samanikäisillä ei-diabeetikoilla. Tämä koskee sekä kohonneen verenpaineen ...

Uutiskatko

Linjoissa on ollut pieniä ongelmia ja kaikki tarkoitetut uutiset eivät ole päätyneet palstalle. Tämä nyt kuitenkin.