Kirjoitukset

Löytyi 10 kirjoitusta vuoden 2003 joulukuulta.

Vanhus ja veri-symposium 6.1.2004 Lääkäripäivillä

Societas Gerontologica Fennica, Suomen Hematologiyhdistys ja Suomen Kliinisen Kemian Yhdistys järjestävät Vanhus ja veri-symposiumin Lääkäripäivät 2004-kongressissa.Tavoite perehdyttää hematologiaa sivuaviin keskeisiin näkökohtiin erityisesti iäkkäillä ...

Gernetin osoite muuttuu

Vuoden vaihtuessa Gernet siirtyy uuden osoitteen www.gernet.fi suojiin. Siellä on jo käytettävissä mm. uusittu keskustelupalsta. Hyvää Uutta Vuotta

Hyvää Joulua

Olemme järjestelleet Gernetin tekniikkaa uuteen uskoon ja tämän takia mm. keskustelupalsta on ollut vielä pois käytöstä. Ongelmana ovat olleet erilaiset häiriöt, jotka uuden systeemin myötä toivottavasti poistuvat.HYvää Joulua kaikille Gernetin ...

Verisuoniperäisen dementian hoito -- uusi hoitotapa

Alunperin Alzheimerin taudin lääkkeinä käyttöön tulleiden kolinesteraasin estäjien käyttö on levinnyt myös muiden dementiamuotojen ja dementian käytösoireiden hoitoon. Uusimmassa tutkimuksessa rivastigmiinin hyöty näyttää ulottuvan myös verisuoniperäisen ...

Diabetes ja naisten aivohalvausriski

Diabetes lisää sepelvaltimotaudin riskiä miehillä ja erityisesti naisilla. Sama näyttää pätevän myös aivohalvausriskiin. Yhdistetty tieto useista seurantatutkimus osoitti, että diabeetikkonaisilla - joilla ei ollut aiempaa aivohalvausta - oli yhtä suuri ...

Vanhus potilaana - ensihoitoseminaari

Vanhus potilaana ensihoitoseminaari järjestetään 2-3.4.2004 Finlandia -talolla. Järjestäjänä Suomen Ensihoitoalan liitto. Lisätietoa löytyy www-sivulta: www.sehl.fi/toiminta/kevatopintopaivat_2....http://www.sehl.fi/toiminta/kevatopintop...

Elämänlaadun mittaaminen dementiapotilailla

Terveyteen liittyvän elämänlaatun mittaaminen nähdään yhä tärkeämmäksi kun arvioidaan esim. erilaisten hoitojen vaikuttavuutta. Useita mittareita on käytettävissä, kuten suomalainen 15D, alunperin amerikkalainen, mutta useille kielille käännetty SF-36 ...

Sopimattomat lääkkeet - lista uusittu

Ns. Beersin kriteerit iäkkäille potilaille sopimattomista lääkkeistä on uusittu. Listat löytyvät Archives of Internal Medicine lehden joulukuun numerosta ja ovat vapaasti nähtävissä.(Updating the Beers Criteria for Potentially Inappropriate Medication ...

Sydämen nopea rytmi - haitallista

Nopeahko pulssitaso (yli 90/min) ennusti toimintakyvyltään heikentyneiden iäkkäiden naisten kuolleisuutta 3 vuoden seurannassa. Tulos näkyi myös naisilla, joilla ei ollut oireista sydänsairautta ja joiden EKG oli normaali. Myöskään vakiointi useiden ...

Aivohalvaus hyvin iäkkäillä

Ruotsalaisen 3 vuoden seurantatutkimuksen mukaan lähes viidennes 85 vuotiaista on sairastanut aivohalvauksen, joskin vain runsas puolet näistä löytyi pelkästään potilaan oman ilmoituksen perusteella. Kohonnut systolinen verenpaine ja naissukupuoli ...