Kirjoitukset

Löytyi 12 kirjoitusta vuoden 2003 helmikuulta.

La Carita-säätiön apurahat

La Carita säätiön tehtävänä on vanhusten ja ikääntyvien hyvinvoinnin edistäminen Suomessa. Tähän tarkoitukseen liittyviin tutkimuksiin ja niiden käytännön sovelluksiin säätiö jakaa apurahoina vuonna 2003 yhteensä 16.000 euroa ensisijaisesti ...

Telomeerit - elämänlanka

Solun jakautuessa DNA;n päässä olevat telomeerit lyhenevät. Telomeerien pituus näyttää assosioituvan myös sydän- ja infektiotauteihin. Yli 60-vuotiailla lyhyet telomeerit lisäsivät sydänkuolemariskin yli 3-kertaiseksi ja kuolemanvaaran infektiotauteihin ...

Ärtynyt suoli - onko vaihtoehtohoidoista apua?

Ärtynyt paksusuoli - tai laajemmin ärtynyt suoli-oireyhtymä on tavallinen ongelma. Tila ei uhkaa henkeä mutta voi tehdä elämän väliin sietämättömäksi. Koska vaivan perusmekanismit ovat monelta osin vielä hämäriä, ei lääketieteestä löydy kaikille ...

Miten ennustaa dementiaa - vaikeaa?

Ruotsalaisessa Kungsholmen-projektin aineistossa (n=1435 iältään 75-95 vuotiasta) selvitettiin Alzheimerin taudin eri seulontamenetelmien osuvuutta. Seulonta oli kolmivaiheinen: yksinkertainen kysymys muistihäiriöistä, minimental (MMSE)-testi ja ...

Asetosalisyylihappo ja ibuprofeeni

Pieniannoksinen (100 mg/pv) asetosalisyylihappo eli ASA on käypää hoitoa valtimotautipotilailla - terveillä sen haitat voivat olla hyötyä suuremmat. Kaikilla valtimopotilailla ASA ei kuitenkaan näytä toimivan. Yksi syy voi samanaikainen ...

Verenpaine ja Alzheimerin tauti

Ruotsalaisen seurantatutkimuksen mukaan mukaan sekä korkea systolinen paine että matala diastolinen paine ennustavat dementian kehittymisä. Riski lisääntyi kun systolinen paine oli yli 180 (verrattuna 140-179 paineeseen) tai kun diastolinen paine oli ...

Kaatumisen ehkäisymahdollisuudet dementiapotilailla

Tähän kontrolloituun tutkimukseen satunnaistettiin vähintään kerran kaatuneita yli 65 vuotiaita, joiden kognitio oli heikentynyt. Hoitoryhmässä pyrittiin monitekijäisesti poistamaan ja hoitamaan kaatumisen riskitekijöitä. Vuoden seuranta-aikana uusia ...

Virtsatietulehdukselta suojaavat ravintotekijät

Tämä suomalaistutkimus oli tehty fertiili-ikäisillä naisilla, mutta saattaapa siitä olla hyötyä vanhemmillekin. Virtsatietulehduksia sairastaneita ja sairastamattomia naisia vertailtiin tapaus-verrokkitutkimuksessa.Ravintotekijöistä ...

Andropaussihoitoa vai ei

Testosteronikorvaushoidon ja andropaussin merkitys ja hoidon hyöty ovat edelleen epäselviä, käy ilmi asiaa koskevasta katsauksesta. Asiaan liittyy toki mielenkiintoisia aspekteja ja myös taloudellisia intressejä. Naisten hormonikorvaushoidon ongelmat ...

Kasvuhormoni ja vanheneminen

Vanhenemisilmiöiden estämistä tutkitaan innokkaasti. Yhtenä mahdollisuutena on nähty kasvuhormoni, joka vaikuttaakin joihinkin vanhenemisen ulkoisiin ilmenemismuotoihin. Kokonaisuutena kasvuhormonin merkitys vanhenemisen estossa on edelleen - ...