Kirjoitukset

Löytyi 10 kirjoitusta vuoden 2003 elokuulta.

Vanhusten hoidon laatusymposium

Muistutuksena: SGF järjestää yhdessä Suomen Kuntaliiton ja STAKESin kanssa laatusymposiumin 18.-19.11.2003. Ilmoittautuminen alkaa elokuun lopulla ja tarkempaa tietoa tulee myös Gernetiin.http://www.kuntaliitto.fi

Mitä kohu-uutisten takana?

Lääketieteelliset uutiset kiinnostavat ja niistä tehdään juttuja tiedotusvälineisiin. Läheskään aina ei uutisointi vastaa todellisuutta, viesti on eri syistä väääristynyt tai on jopa alunperin virheellinen. Brittiläisen National electronic library for ...

Ikäihmisten viikko Tiedekeskus Heurekassa 1.19.

Tiedekeskus Heurekassa järjestetään ikäihmisille suunnattu teemaviikko 13.-19.10.2003. Helsingin yliopiston Ikäihmisten yliopiston ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa yhteistyössä järjestettävä Ikäihmisten tiedeviikko sisältää ikäihmisille ...

Mikä ennustaa laitoshoitoa?

Suomalaistutkimuksessa selvitettiin laitoshoitoon joutumista ennustavia tekijöitä yli 60-vuotiailla 13 vuoden seurannassa. Miehillä iän lisäksi riskiä ennustivat masennusoireet ja erityisesti virtsainkontinenssi (urge incontinence). Naisilla riskiä ...

FinRAI-portaali on portti RAI-tietoon

Nykyaikainen vanhustenhuolto edellyttää systemaattista hoidon suunnittelua, laadun ja kustannusten seurantaa sekä johtamista. RAI = Resident Assessment Instrument on kansainvälinen, tähän tarkoitukseen kehitetty, asiakaspohjainen arviointi- ja ...

Ylipaino ja Alzheimerin taudin riski

Lihavuus yleistyy kovaa vauhtia. Muiden hyvien syiden lisäksi normaalipaino kannattaisi säilyttää myös dementian ehkäisyn kannalta. Göteborgissa seurattiin 18 vuoden ajan lähtövaiheessa 70-vuotiaita. Ne, joille seurannassa kehittyi dementia olivat ...

Sydäntautien hoito-ohjeita

Euroopan kardiologiyhdistyksen (European Society of Cardiology)työryhmien ajantasaisia suosituksia sydän- ja verisuonitaudeista ja niiden hoidosta (mm. sydäninfarktin hoito, eteisvärinän hoito) löytyy osoitteesta ...

Statiinia sydämen vajaatoimintaan

Japanilaisessa tutkimuksessa pienillä statiiniannoksilla (5 - 10 mg simvastatiinia verrattuna lumelääkkeeseen) oli jo 14 viikon jälkeen edullinen vaikutus dilatoivaa kardiomyopatiaa sairastavilla. Useat sydämen vajaatoimintaa mittaavat muuttujat ...