Kirjoitukset

Löytyi 15 kirjoitusta vuoden 2003 syyskuulta.

Euroopan kardiologiyhdistyksen kongressi 2003

Vuoden 2003 Euroopan kardiologiyhdistyksen kongressista pidettiin 30.8 – 3.9 Wienissä – mukana jälleen liki 20 000 osallistujaa. Monet tutkimustuloksista ovat kiinnostavia geriatriankin kannalta, uutisessa viitataan abstraktiin European Heart Journalin ...

Elämänlaadun arviointi afasiapotilailla - uusi mittari

Terveyteen liittyvää elämänlaatua pyritään lisääntyvästi arvioimaan myös käytännön potilastyössä ja erilaisia mittareita (mm. SF-36/RAND-36, 15D), joita on testattu myös suomalaisilla on olemassa. Afasiapotilailla mittaamiseen liittyy ongelmia, joita on ...

Tampereellakin seniori-infoa

Tampereen kaupunki on avannut uuden "Ikäpisteen", jonka tehtävä on sama kuin Helsingin Seniori-infon. Tieoa löytyy osoitteesta: http://www.tampere.fi/neuvonta/ikapiste/...http://www.tampere.fi/neuvonta/ikapiste

Elvytysta yskimalla

Akillista sydankuolemaa saattaa olla mahdollista ehkaista yskimalla amerikkalaisen tutkimuksen mukaan. Korkean riskin potilaita opetettiin tunnistamaan mahdolliset vaikeaa rytmihairiota ennakoivat oireet ja opetettiin yskintatekniikka. Ainakin tassa ...

Maailman sydänpäivä 28.9.2003

NAINEN, MITÄ TIEDÄT SYDÄMESTÄSI?MIES, MITÄ TIEDÄT NAISEN SYDÄMESTÄ?Maailman sydänpäivänä 28.9.2003 Helsingin Kisahallissa 10.00 – 14.00, Paavo Nurmen kuja 1. Tietoja jakavat asiantuntijaluennoissa klo 11.00 professori Petri Kovanen aiheesta ...

Homokysteiini ja kognitio

Suuri veren homokysteiinipitoisuus on yhteydessä valtimoahtauman riskiin ja yhteyksiä myös aivojen toimintaan ja dementiariskiin on kuvattu. Homokysteiinipitoisuuden ja kognitiivisen toiminnan yhteyksiä selvitettiin yli 60-vuotiailla Kaliforniassa. ...

Varfariinia riittävästi

Antikoagulanttihoidon, esim. varfariinilla, riittävyydestä ja hoitotavoitteista on väitelty vuosikausia. Viimeisin tutkimus korostaa riittävän annoksen merkitystä. Eteisvärinäpotilailla aivohalvausriski ja siitä aiheutuva kuolleisuus oli pienempi niillä ...

Euroopan Unionin geriatriyhdistyksen (EUGMS) kongressi

2nd Congress of the European Union Geriatric Medicine Society (EUGMS) järjestettiin 27.8.-30.8.2003 helteisessä Firenzessä. Mukana oli noin 600 osallistujaa, heistä 10 Suomesta. Kongressiohjelmaan kuului plenaariesitysten lisäksi myös osanottajien ...

Antibioottihoito ja sydäninfarktin esto

Näyttää siltä, ettei antibioottihoidosta sittenkään ole sydäninfarktin estäjäksi. WIZARD-tutkimuksessa hoidettiin yli 7000:a sepelvaltimotautipotilasta - joilla oli kohonneet klamydiavasta-aineet - 3 kuukauden ajan antibiootilla tai lumelääkkeellä. 14 ...

Vanhenemisen esto kalorinsaantia rajoittamalla

Kalorinsaannin vähentäminen pidentää elinikää useilla koe-eläinlajeilla. Mutta päteekö sama ihmiseen? Kysymys on avoin ja luotettavien tutkimusten teko on eettisesti arveluttavaa. Ns. "luonnollisissa" koetilanteissa (vankeusaika, nälänhätä, anoreksia) ...

Onnistunut vanheneminen (successful aging)

Onnistunut vanheneminen on tavoiteltava asia, käsitteen määrittelystä käydään kuitenkin väittelyä. Aihe oli amerikkalaisen Regenstrief-instituutin monitieteisenä symposiumaiheena, ja siellä esitettyjä puheenvuoroja on julkaistu Annals of Internal ...

Gerontologia-kirja ilmestynyt

Alkusyksystä ilmestyi Duodecimin kustantamana suomenkielinen gerontologian perusteos - Gerontologia. Esitteen mukaan kirja sisältää perustiedot siitä, miten ihminen muuttuu vanhetessa, mitkä tekijät vanhenemista määrittävät, miten niihin voidaan ...