Kirjoitukset

Löytyi 121 kirjoitusta vuodelta 2003.

Valtimotauti ja onnistunut vanheneminen

Ihminen on yhtä vanha kuin valtimonsa, sanotaan. Tähän sopii tutkimustulos, jonka mukaan jo oireetonkin valtimotauti nopeutti naisten vanhenemista 6.5 vuotta ja miesten 5.6 vuotta. Valtimotaudin kehittymistä pitäisi siis ehkäistä ja ajoissa. Toisen ...

Valtimotauti heinetää

Näppituntumalla levottomat jalat-oireyhtymä (restless legs syndrome) ei ole harvinainen, ja avohoitopotilailla tehty tutkimus vahvistaa tämän. 2099 henkilölle tehdyn kyselyn mukaan oireyhtymä (4 diagnostista kriteeriä täyttyi) esiintyi 24 %:lla ja 15 % ...

Levottomat jalat

Näppituntumalla levottomat jalat-oireyhtymä (restless legs syndrome) ei ole harvinainen, ja avohoitopotilailla tehty tutkimus vahvistaa tämän. 2099 henkilölle tehdyn kyselyn mukaan oireyhtymä (4 diagnostista kriteeriä täyttyi) esiintyi 24 %:lla ja 15 % ...

Palautuva dementia - harvinaista

Palautuvan dementian osuus kaikista dementioista näyttää olevan aiempaakin arvioitua vähäisempi uuden katsauksen mukaan. Analyysi perustuu 39 tutkimukseen, joissa Alzheimerin taudin osuus oli 56.3 % ja verisuoniperäisen dementian 20.3 %. Vain 9 %:ssa ...

Kolesterolihiukkasten koko vaikuttaa pitkäikäisyyteen?

Pitkäikäisyyteen näyttää liittyvän sekä HDL-kolesteroli- (hyvä kolesteroli), että LDL-kolesteroli- (paha kolesteroli)hiukkasten suuri koko. Tulos saatiin kun vertailtiin keskimäärin 98 vuotiaita ja heidän jälkeläisiään kontrolleina olleisiin keskimäärin ...

Verisuoniperäinen dementia ja donepetsiili

Kolinesteraasin estäjälääkkeillä on vakiintunut asema Alzheimer-potilaiden hoidossa, näyttää kuitenkin siltä, että lääkityksestä on hyötyä myös verisuoniperäisessä dementiassa. Tässä satunnaistetussa tutkimuksessa vertailtiin donepetsiilia ja ...

Gerontologia-kirja ilmestynyt

Alkusyksystä ilmestyi Duodecimin kustantamana suomenkielinen gerontologian perusteos - Gerontologia. Esitteen mukaan kirja sisältää perustiedot siitä, miten ihminen muuttuu vanhetessa, mitkä tekijät vanhenemista määrittävät, miten niihin voidaan ...

Onnistunut vanheneminen (successful aging)

Onnistunut vanheneminen on tavoiteltava asia, käsitteen määrittelystä käydään kuitenkin väittelyä. Aihe oli amerikkalaisen Regenstrief-instituutin monitieteisenä symposiumaiheena, ja siellä esitettyjä puheenvuoroja on julkaistu Annals of Internal ...

Tampereellakin seniori-infoa

Tampereen kaupunki on avannut uuden "Ikäpisteen", jonka tehtävä on sama kuin Helsingin Seniori-infon. Tieoa löytyy osoitteesta: http://www.tampere.fi/neuvonta/ikapiste/...http://www.tampere.fi/neuvonta/ikapiste

Elämänlaadun arviointi afasiapotilailla - uusi mittari

Terveyteen liittyvää elämänlaatua pyritään lisääntyvästi arvioimaan myös käytännön potilastyössä ja erilaisia mittareita (mm. SF-36/RAND-36, 15D), joita on testattu myös suomalaisilla on olemassa. Afasiapotilailla mittaamiseen liittyy ongelmia, joita on ...

Vanhenemisen esto kalorinsaantia rajoittamalla

Kalorinsaannin vähentäminen pidentää elinikää useilla koe-eläinlajeilla. Mutta päteekö sama ihmiseen? Kysymys on avoin ja luotettavien tutkimusten teko on eettisesti arveluttavaa. Ns. "luonnollisissa" koetilanteissa (vankeusaika, nälänhätä, anoreksia) ...

Antibioottihoito ja sydäninfarktin esto

Näyttää siltä, ettei antibioottihoidosta sittenkään ole sydäninfarktin estäjäksi. WIZARD-tutkimuksessa hoidettiin yli 7000:a sepelvaltimotautipotilasta - joilla oli kohonneet klamydiavasta-aineet - 3 kuukauden ajan antibiootilla tai lumelääkkeellä. 14 ...

Maailman sydänpäivä 28.9.2003

NAINEN, MITÄ TIEDÄT SYDÄMESTÄSI?MIES, MITÄ TIEDÄT NAISEN SYDÄMESTÄ?Maailman sydänpäivänä 28.9.2003 Helsingin Kisahallissa 10.00 – 14.00, Paavo Nurmen kuja 1. Tietoja jakavat asiantuntijaluennoissa klo 11.00 professori Petri Kovanen aiheesta ...