Kirjoitukset

Löytyi 10 kirjoitusta vuoden 2004 tammikuulta.

D-vitamiini ja kaatumiset lonkkamurtuman jälkeen

Aika hämmästyttäviä tuloksia saatiin aikaan D-vitamiinin annolla lonkkamurtuman jälkeen. Potilaat satunnaistettiin saamaan D-vitamiinia pistoksena joko yksin tai yhdistettynä kalsiumsubstituutioon tai suun kautta D-vitamiinia + kalsiumia. Kontrolliryhmä ...

Käytä turvavyötä - muunkin kuin itsesi takia

Turvavöiden käyttö autossa on Suomessa pakollista myös takapenkillä, jossa ne kuitenkin helpommin jäävät käyttämättä etenkin lyhyemmillä matkoilla. Jos ei itsestä välitä, kannattaa kuitenkin ajatella kanssamatkustajiaan. Amerikkalaisessa selvityksessä ...

Yhdistelmälääkitys Alzheimerin taudissa

Ns. kolinesteraasi-inhibiittorit (donepetsiili, rivastigmiini ja galantamiini) ovat jo käypää hoitoa paitsi Alzheimerin taudissa myös verisuoniperäisessä dementiassa. Myös glutamaattivälitteiseen järjestelmään vaikuttavalla memantiinilla on todettu ...

Monilääkityksen vähentäminen - miten onnistuu?

Monilääkitys eli polyfarmasia on tavallista iäkkäillä. Lääkityksestä on yleensä hyötyä, mutta turhia ja tarpeettomia lääkkeitä ei pidä käyttää. Amerikkalaisessa tutkimuksessa pyrittiin eri tavoin lääkityksen vähentämiseen ja samalla selvittämään ...

Uusia tutkimusraportteja

Vanhustyön keskusliiton julkaisusarjassa on ilmestynyt 2 uutta tutkimusraporttia: Omaishoidon tukeminen Suomessa (Tutkimusraportti 2) ja Ikääntyneiden yksinäisyys (Tutkimusraportti 3). Molemmat kuuluvat Geriatrisen kuntotuksen tutkimus- ja ...

Lähde-projekti etenee

Oululaisessa Lähde-projektissa on väliarviointi menossa ja tuloksia odotellaan. Projektiin voi tutustua nettisivulla.http://www.lahdeprojekti.com

Oireeton kilpirauhasen toimintahäiriö

Subkliininen eli oireeton kilpirauhasentoimintahäiriö (yli- tai alitoiminta) on varsin tavallinen löydös nykyisten laboratoriotutkimusten aikaan. Pitäisikö näitä etsiä ja hoitaa? Uusin katsaus (joka perustuu vajaan 200 tutkimusraportin arviointiin) ei ...

Geriatrisen kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämishanke

Vanhustyön keskusliitto on käynnistänyt laajan, Raha-automaattiyhdistyksen rahoittaman geriatrisen kuntouksen tutkimusprojektin. Siinä pisimmällä ovat vanhusten yksinäisyyttä ja omaishoitajia koskevat hankkeet. Näitä esittelevä tutkimusraportti on ...