Kirjoitukset

Löytyi 7 kirjoitusta vuoden 2004 lokakuulta.

Antioksidantit ja syöpä

Antioksidanteilla tehdyistä syövänehkäisytutkimuksista (lumekontrolloidut) tehty analyysi osoittaa ettei antioksidanttihoidosta yleisesti ole ole ollut hyötyä maha-suolikanavan syöpien ehkäisyssä, päin vastoin antioksidanttien käyttöön näytti jopa ...

Dementiapotilaan lääkehoito -opas

Dementiapotilaan lääkehoito -opas on ilmestynyt 1.10.2004. Kirjasta löytyy paljon käytännönläheistä tietoa ja ohjeita. Kirjaa voi kysyä Suomen Dementiahoitoyhdistyksestä www.dementiahoitoyhdistys.fihttp://www.dementiahoitoyhdistys.fi

Geriatristen oireyhtymien juuret kaukana

Pään kuvantamisesa näkyvät valkean aineen muutokset ennakoivat myös ”geriatrisia oireyhtymiä” kuten kaatumistaipumusta, kognitiivisten toimintojen heikentymistä, masennusta ja virtsainkontinenssia. Muutosten taustalla ovat sydän- ja verisuonitautien ...

Geriatrinen arviointi on hyödyllistä

Geriatrinen arviointi ja seuranta päivystyshoidon jälkeen kohensi yli 75-vuotiaiden potilaiden pärjäämistä australialaisessa tutkimuksessa Satunnaistetussa ja kontrolloidussa tutkimuksessa interventioryhmä oli geriatrisessa yksikössä ja noin kuukauden ...

Mitä verihiutalelääkettä valtimotautipotilaalle

Tavallisin käytössä oleva verihiutaleisiin vaikuttava lääke valtimotautipotilailla on pieniannoksinen asetosalisyylihappo (ASA), uusi vaihtoehto on klopidogreeli. Myös dipyridamoli on käytössä tietyissä tapauksissa. Katsauksessa annetaan ohjeet ...

Näyttöön perustuva lääketiede

Näyttöön perustuvaa lääketiedettä (Evidence-based Medicine, EBM) tarvitaan kun yritetään selviytyä tietotulvassa ja saada käyttöön paras mahdollinen hoito. Tälle perustalle rakentuu mm. Duodecimin Käypä hoito-ohjelma (www.kaypahoito.fi). Mutta ei ...