Kirjoitukset

Löytyi 8 kirjoitusta vuoden 2004 marraskuulta.

Katsaus fibromyalgian nykyhoidosta

Fibromyalgia eli pehmytosareuma on elämänlaatua huonontava, usein krooninen oireyhtymä, jonka paras hoito on epäselvä. Katsauksessa käytiin läpi yli 500 fibromyalgian hoitoa käsittelevää tutkimusta. Ne ovat usein olleet olleet kestoltaan liian lyhyitä ja ...

Alaraajatulpat yleistyvät - vaan ei keuhkotulpat

Amerikkalaistutkimuksen mukaan alaraajojen laskimoveritulpat ovat selvästi lisääntyneet iäkkäillä viimeisen 10 vuoden aikana. Herkempien diagnoosimenetelmien ohella mm. lisääntynyt lentomatkailu voi olla vaikuttamassa. Tulppien vaarallisin seuraus on ...

Kylpytekniikka rauhoittaa dementiapotilasta

Ihmisläheisillä kylpemistavoilla voitiin vähentää dementiapotilaiden kylpemiseen liittyyvää levottomuutta ja aggressiivisuutta. Tutkimus oli satunnaistettu ja kontrolloitu ja siihen osallistui 69 dementiapotilasta ja heidän kylvettäjänsä. Pesuaika piteni ...

Geriatripäivät Kuopiossa 4.-5.2.2005

Geriatripäivät järjestetään 4.-5.2.2005 Kuopioossa, Kuopion yliopisto, Mediteknia, Auditorio. Tilaisuus on maksuton Suomen Geriatrien jäsenille ja erikoistumiskoulutuksessa oleville lääkäreille. Ilmoittautumiset Geriatripäiville 21.1.2005 mennessä ...

Geriatrisen arvioinnin vaikuttavuus

Suuressa brittiläisessä satunnaistetussa tutkimuksessa selvitettiin geriatrisen erityisarvioinnin vaikuttavuutta tavanomaisiin avohoitotoimenpiteisiin verrattuna. Tutkimus tehtiin 106:ssa avohoitopisteessä, joissa sellaiset vähintään 75 vuotiaat, joilla ...

Diabetes lisää dementiariskiä

Tukholmalaisessa tutkimuksessa seurattiin 1300 yli 75-vuotiasta 6 vuoden ajan. Heistä 350:lle kehittyi dementia seuranta-aikana (260 Alzheimer- ja 49 verisuoniperäistä dementiatyyppiä). Diabetes lisäsi erityisesti verisuoniperäisen dementian riskiä. ...